Sąd i alternatywne metody rozwiązywania sporów – działania praktyczne

Mediacja

Kto może przekonać środowisko sędziowskie do zalet kierowania spraw do postępowań mediacyjnych? Zdaniem specjalistów z Ministerstwa Sprawiedliwości – przedstawiciele tego środowiska pełniący w rejonach i okręgach funkcje koordynatorów ds. mediacji. Takich koordynatorów jest już w Polsce 100. Zwiększenie udziału metod mediacyjnych w rozwiązywaniu sporów prawnych to zadanie niełatwe. Niewątpliwe zalety ADR (ang. Alternative Dispute Resolutions – alternatywne metody rozwiązywania sporów) – szybkość, niewielki koszt, możliwość zrozumienia wzajemnych stanowisk przez strony, zażegnanie lub załagodzenie konfliktu – powinny prima facieprzekonać każdego do celowości spotkań z mediatorem. Tak się jednak nie dzieje. Mediacja pozostaje ciągle metodą „alternatywną” i to nie tylko w znaczeniu

Tagi: , ,