Oburzony

Adam Bodnar

Jestem oburzony, kiedy dowiaduję się, że przy sporządzaniu wyroków powszechnie stosuje się technikę „kopiuj-wklej”. Jestem oburzony, kiedy polska Temida unika podejmowania merytorycznych decyzji. Ciągnące się w nieskończoność procedury, strukturalna niewydolność, przyzwolenie na marazm i bylejakość. Nie można pozostać biernym. Trzeba głośno powiedzieć: dość. Nie należę do Ruchu Oburzonych. Nie popieram postulatów uczestników Marszu Oburzonych z Warszawy. Nie przyłączyłbym się też do tych z Wall Street. Jestem jednak – podobnie jak wielu zwyczajnych obywateli – oburzony i wciąż mi nie przechodzi. Oburzony wieloma, mniejszymi i większymi, chorobami toczącymi od lat polski wymiar sprawiedliwości. Jestem oburzony, kiedy brak ogólnego obycia kilku wysokopostawionych

Tagi: ,

Wykreślić art. 212 k.k.?

Andrzej Zoll

Warunkiem bezkarności pomówienia jest prawdziwość postawionego zarzutu. Postawienie tego warunku w żaden sposób nie utrudnia dostępu do debaty publicznej, z całą pewnością natomiast sprzyja zachowaniu jej odpowiedniego poziomu. Ostatnio uaktywnili się znacznie przeciwnicy karalności pomówienia. Zarówno dziennikarze, jak i przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, patronują ruchowi „Wykreślić art. 212 k.k.”. Powołując się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podnoszą oni, że utrzymywanie zakazu zachowania opisanego w art. 212 k.k. prowadzi do ograniczenia debaty publicznej będącej przecież warunkiem rozwoju demokracji. Zauważyć tymczasem wypada, że, po pierwsze, Trybunał w Strasburgu w żadnym ze swoich orzeczeń nie uznał karalności pomówienia innej osoby lub

Tagi: , ,

Sędzia w czasach kryzysu

Teresa Romer

W sytuacji braku ekonomicznej stabilności przedsiębiorstw a nawet całych państw, w obliczu zagrożenia dla dobrobytu obywateli, obrona sędziowskich pryncypiów jest kwestią zasadniczą. I nie chodzi tu o pryncypia w postaci sędziowskich uposażeń. Zarówno idealistyczne, jak i pragmatyczne poglądy na rolę sędziego zależą od prawnej i politycznej kultury kraju, w którym sędziemu przyszło działać. Z kolei wizerunek pojedynczego sędziego wpływa na stosunek społeczeństwa danego kraju do całego wymiaru sprawiedliwości. Właśnie o ten wizerunek w czasach kryzysu postanowili zadbać sędziowie portugalscy. W dniach 29-31 października 2011 r. w Ponta del Gada na Wyspach Azorskich odbył się IX Kongres Sędziów Portugalskich. Spotkanie to

Tagi: , , ,