Dziecko w pracy naukowej

Tagi: ,

Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Dziecka i wybitni naukowcy reprezentujący specjalności związane z tematyką konkursu, będzie oceniać prace pod względem ich walorów poznawczych, metodologicznej rzetelności, a także możliwości praktycznego wykorzystania zaprezentowanych rezultatów.

Prace magisterskie i doktorskie mogą zgłaszać ich autorzy, promotorzy oraz władze uczelni w porozumieniu i za zgodą autora. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe: w kategorii prac doktorskich główna nagroda wynosi 5 tys. zł, w kategorii prac magisterskich – 3 tys. zł. Organizatorzy zamierzają również przyznać wyróżnienia i nagrody rzeczowe. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 31 stycznia 2012 r. na adres Biura RPD pracy obronionej w roku akademickim 2010/2011. Więcej informacji na stronie internetowej Biura: www.brpd.gov.pl.