O kobiecie w prawie

Tagi:
Temida

Fot. Krzysztof Wojciewski

Konferencja „Kobieta w Prawie”, organizowana w dniach 16-17 marca 2012 r. przez Ośrodek Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ oraz Sekcję Prawa Międzynarodowego Publicznego i Praw Człowieka Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, będzie miała charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. Swoje referaty przedstawią zarówno eksperci (teoretycy oraz praktycy), jak i studenci studiów magisterskich oraz doktoranckich.

Wystąpienia prezentowane podczas pierwszego dnia konferencji skupiać się będą wokół zagadnień związanych z pozycją kobiety we współczesnych społeczeństwach w tzw. pojęciu optymistycznym, dotyczącym m.in. umacniania jej pozycji jako dobrego pracownika, naukowca i eksperta. – Będziemy rozmawiać o pozycji kobiet na rynku pracy, w tym szansach ich rozwoju w branżach zarezerwowanych dla mężczyzn, kwestii awansów na stanowiska kierownicze czy sytuacji kobiet powracających do aktywności zawodowej po urlopach macierzyńskich. Dokonamy analizy przepisów i dobrych praktyk dotyczących tych zagadnień – zapowiadają organizatorzy.

Drugiego dnia Konferencji przedstawione zostaną najważniejsze problemy i zagrożenia dotyczące problematyki praw kobiet, m.in. związane z handlem ludźmi, przemocą, przymusową pracą i niewolnictwem (tzw. podejście pesymistyczne).

W przerwach między głównymi panelami konferencji prelegenci i słuchacze będą mogli wziąć udział w towarzyszących wydarzeniu tzw. side eventach, np. projekcji filmu na temat handlu ludźmi oraz wystawie zdjęć i grafik. Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ www.spmp.tbsp.pl.