Skrytykuj wyrok najlepszych

Tagi: ,
Młotek sędziowski - atrybut sędziego

Fot. Paweł Miecznik

Chcesz poczuć się jak wybitny autorytet prawniczy? Zobaczyć, jak świat nauki polemizuje z orzeczeniami sądów? Napisz konkursową glosę!

Konkursy na glosę z zakresu różnych gałęzi prawa na stałe wpisały się w akademicki kalendarz wydarzeń studentów prawa. W pierwszym kwartale tego roku odbędzie się XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do Orzeczenia SN, TK i NSA oraz I edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę z zakresu prawa podatkowego.

Pierwszy konkurs skierowany jest do studentów co najmniej drugiego roku prawa. Uczestnicy najpierw piszą glosę do jednego z zaproponowanych przez organizatora orzeczeń z zakresu prawa cywilnego (sygnatura orzeczeń: IV CK 161/05, V CSK 213/10), administracyjnego (I OSK 1128/07, II SA/ Wa 1598/09), konstytucyjnego (K 2/08, K 27/09), karnego (I KZP 23/06, I KZP 24/10) lub finansowego (I FSK 1154/08, II FSK 234/08). Objętość pracy nie może przekroczyć 5 stron znormalizowanego maszynopisu. Autorzy pięciu najlepszych glos (po jednej z każdej dziedziny) zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu. Jury oceniając wartość naukową prac, dojrzałość sądów autorów, umiejętność ich argumentacji oraz kulturę języka wyłoni zwycięzcę. Łączna wartość nagród wynosi 10 tys. zł. Termin nadsyłania glos upływa 4 stycznia 2012 r. Więcej informacji na stronie www.elsa.wpia.uw.edu.pl/glosa (tam też można znaleźć wskazówki dotyczące pisania glos, których udzielają prof. Fryderyk Zoll oraz sędzia Teresa Romer).

Studenci specjalizujący się w tematyce podatkowej mogą z kolei spróbować swoich sił w konkursie organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego działające na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Glosę do dowolnie wybranego orzeczenia SN, TK, NSA bądź WSA w sprawie podatkowej należy przesyłać w formie elektronicznej do 31 stycznia 2012 r. Praca nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu. Organizatorzy przewidują nagrody finansowe i książkowe oraz możliwość odbycia płatnych praktyk oraz staży w kancelariach podatkowych. Dodatkowe informacje na temat tego konkursu – www.stud.umk.pl/~sknpp/aktual.html.