Biegli bardziej biegli?

Biegli sądowi

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad aktem prawnym, który w sposób kompleksowy ureguluje kwestie związane z funkcjonowaniem biegłych sądowych. Zmiany są konieczne, bo dziś na opinię uznanych specjalistów sądy i organy ścigania muszą czekać zbyt długo. W polskim systemie obowiązuje dziś kilka aktów prawnych regulujących kwestie związane z działalnością biegłych sądowych. Przepisy związane z przeprowadzaniem dowodu z opinii biegłego znalazły się w procedurach karnej i cywilnej. Natomiast regulacje dotyczące funkcjonowania biegłych zawarto w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych z 2005 r. wydanego na podstawie ustawy o ustroju sądów powszechnych. Wynagrodzenia biegłych reguluje natomiast dekret z 1950 r. o

Tagi: , , ,

Sędzia idealny

Sąd - rozprawa

Dla Polaków korzystających z usług wymiaru sprawiedliwości najważniejsza jest postawa sędziego. Oczekują od niego m.in. sprawiedliwości, bezstronności, kultury, znajomości prawa. Mniejszą wagę ankietowani przywiązują do jakości pracy sekretariatów i warunków lokalowych sądów. To wnioski płynące z badań przeprowadzonych w latach 2010-2011 przez SMG/KRC na zlecenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wspomniane badania pokazują również, że – wbrew powszechnemu przekonaniu – opinie o sądach nie są tak złe, jak wynikało to z wcześniejszych analiz. Wnioski z badań zleconych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2008 r. (autorstwa pracowni Homo Homini), były druzgocące – wynikało z nich, że tylko 37 proc. Polaków dobrze ocenia

Tagi: , , ,

Sądy według Kowalskiego

Wizerunek sądów wg przeciętnego Kowalskiego

Niemal połowa społeczeństwa pozytywnie ocenia funkcjonowanie instytucji wymiaru sprawiedliwości. Notowania Temidy w najnowszym sondażu znacznie poprawiły się w stosunku do ocen wystawionych trzy lata temu. Polacy chwalą dostępność procedur sądowych, krytykują jednak opieszałość i biurokrację. Opublikowany w grudniu 2011 r. „Raport z badania wizerunku wymiaru sprawiedliwości oraz oceny reformy wymiaru sprawiedliwości przez opinię publiczną”, przygotowany przez TNS OBOP na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, zawiera analizę wywiadów przeprowadzonych na grupie 1,5 tys. Polaków. To drugi tego typu raport przygotowany w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki poprzedniego sondażu, przeprowadzonego na przełomie

Tagi: , , ,

Ministerstwo nieustępliwego dialogu

Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin

O planach reformy wymiaru sprawiedliwości, konieczności współpracy ze środowiskiem sędziowskim i zaletach dialogu rozmawiamy z Jarosławem Gowinem, nowym Ministrem Sprawiedliwości. – Dlaczego zdecydował się Pan objąć „resort gorących krzeseł”? Dlaczego Pan – intelektualista, wyznawca tradycyjnych wartości? – Byłem zaskoczony propozycją Pana premiera, ale po kilkunastogodzinnym namyśle doszedłem do wniosku, że skoro wielokrotnie mówiłem o potrzebie reform, w tym reformy sądownictwa, to nie powinienem zawieść okazanego mi zaufania. Po pierwsze – mam duże doświadczenie w zarządzaniu instytucjami. Po wtóre – wiem, w jakim kierunku powinny iść zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Po trzecie – posiadam, znaną zresztą premierowi, umiejętność doboru kompetentnych współpracowników.

Tagi: , , ,