Na wokandzie ETPCz

Siedziba ETPCz w Strasburgu.

Prezentujemy zestawienie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce, obejmujące okres od października do listopada 2011 r. W październiku 2011 r. Trybunał wydał w sprawach polskich siedem wyroków, z których 6 odnosiło się do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencjiw różnych jego aspektach – tak w kontekście postępowań przed sądami powszechnymi, jak i administracyjnymi. Natomiast jeden z nich dotyczył kwestii naruszenia swobody wypowiedzi w związku z orzeczeniem wydanym przez sąd lekarski w postępowaniu dyscyplinarnym. W październiku o nadmiernej długości postępowania W sprawie M. Orlikowski i J. Orlikowska przeciwko Polsce Trybunał potwierdził fakt wystąpienia zarzucanego przez skarżących naruszenia art.

Tagi: ,

Bliżej nowego k.p.c.

Ksiązki, kodeksy

Na jednym z ostatnich posiedzeń plenarnych Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przyjęła założenia nowego k.p.c. Istotą wielu z nich jest przyspieszenie postępowań. Jakie zmiany czekają prawo procesowe? Prace nad nowym kodeksem postępowania cywilnego ruszyły w lutym 2011 r., gdy funkcję przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego objął prof. Tadeusz Ereciński – procesualista, prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wcześniejsze prace Komisji, jeszcze pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Radwańskiego, koncentrowały się na prawie materialnym. Ich zwieńczeniem było stworzenie projektu, który obecnie obejmuje księgę pierwszą nowego Kodeksu cywilnego, prawo rzeczowe, spadki oraz część ogólną zobowiązań. Założenia nowego Kodeksu postępowania cywilnego Komisja przyjęła na posiedzeniu plenarnym w

Tagi: , , ,

15 lat, 25 lat, dożywocie

Posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, listopad 2011 r.

Możliwe zmiany katalogu kar i środków karnych to motyw przewodni kolejnej z cyklu konferencji zorganizowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego. Konferencję plenarną, która odbyła się w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie w dniach 15-16 listopada 2011 r., poprzedziło sformułowanie przez Komisję katalogu pytań, na które odpowiedzi poszukiwano zarówno w przygotowanych przez prelegentów referatach, jak i w dyskusji zgromadzonych gości. Referaty zostały przygotowane przez prof. Zofię Sienkiewicz, dr hab. Janusza Raglewskiego oraz dr Dariusza Kalę, sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Wymienione osoby miały się wypowiedzieć co do potrzeby zmian w polskim systemie kar i środków karnych. Kara pozbawienia wolności

Tagi: ,

Mediacja lepsza niż proces

Konferencja - Mediacja w Polsce – stan i perspektywy

Liczba przeprowadzanych mediacji w Polsce rośnie, ale wciąż jest zbyt niska. Co zrobić, by mediacja była szerzej i skuteczniej stosowana? Oto relacja z konferencji „Mediacja w Polsce – stan i perspektywy”, która odbyła się 19 października w Warszawie z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości. Alternatywne metody rozwiązywania sporów nie są w Polsce powszechnie stosowane. Tak zgodnie stwierdzili uczestnicy konferencji „Mediacja w Polsce – stan i perspektywy”, którą zorganizowano z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji. Z drugiej strony podkreślano, że – jak wskazują przykłady wielu krajów – mediacja jest skazana na sukces. – Temu sukcesowi powinniśmy dopomóc, dlatego mediacji potrzebne są zmiany systemowe–

Tagi: , ,

Minister od reform

Jarosław Gowin - Minister Sprawiedliwości

Z dniem 18 listopada 2011 r. premier Donald Tusk powołał Jarosława Gowina na urząd Ministra Sprawiedliwości. Nowy szef resortu jest doktorem nauk politycznych, publicystą, posłem, współzałożycielem i rektorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Jarosław Gowin ma 50 lat. Urodził się 4 grudnia 1961 r. w Krakowie. W latach osiemdziesiątych był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W latach 1989- 1994 pełnił funkcję sekretarza redakcji katolickiego miesięcznika „Znak”, w latach 1995-2005 – redaktora naczelnego tego pisma. Jarosław Gowin był też pomysłodawcą Dni Tischnerowskich oraz Uniwersytetu Latającego ZNAK-u, pomysłodawcą i współzałożycielem Wyższej Szkoły Europejskiej

Tagi: ,