Minister od reform

Tagi: ,
Jarosław Gowin - Minister Sprawiedliwości

Fot. Krzysztof Wojciewski

Z dniem 18 listopada 2011 r. premier Donald Tusk powołał Jarosława Gowina na urząd Ministra Sprawiedliwości. Nowy szef resortu jest doktorem nauk politycznych, publicystą, posłem, współzałożycielem i rektorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Jarosław Gowin ma 50 lat. Urodził się 4 grudnia 1961 r. w Krakowie. W latach osiemdziesiątych był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

W latach 1989- 1994 pełnił funkcję sekretarza redakcji katolickiego miesięcznika „Znak”, w latach 1995-2005 – redaktora naczelnego tego pisma. Jarosław Gowin był też pomysłodawcą Dni Tischnerowskich oraz Uniwersytetu Latającego ZNAK-u, pomysłodawcą i współzałożycielem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. W latach 2002-2004 członek Rady Konsultacyjnej przy Narodowej Radzie Integracji Europejskiej. Od 2007 r. poseł na Sejm VI i VII kadencji, w latach 2005-2007 senator VI kadencji. W Sejmie pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej oraz Nadzwyczajnej Komisji do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP. W Senacie zasiadał zaś w Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W 2011 r. po raz kolejny został uznany przez tygodnik „Polityka” za jednego z najlepszych polskich parlamentarzystów.

- Do Ministerstwa Sprawiedliwości przyszedłem z zadaniem przeprowadzenia reform odważnych i potrzebnych – tak obywatelom, jak i samym sędziom. Wszelkie moje decyzje będę starał się podejmować po konsultacjach ze środowiskiem prawniczym, przede wszystkim z sędziami – deklaruje w wywiadzie dla „Na wokandzie” nowy minister (czytaj na str. 12-14). - Będę murem chroniącym sądownictwo. Z definicji musi być ono bezstronne, niezawisłe, odporne na jakiekolwiek ingerencje polityków lub innych grup nacisku.

Jednym z najbliższych współpracowników nowego ministra został Michał Królikowski, mianowany Podsekretarzem Stanu. Michał Królikowski jest doktorem nauk prawnych specjalizującym się w problematyce filozofii prawa i prawa karnego, adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W MS nadzoruje departamenty: legislacyjno-prawny i organizacyjny, a także Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Shena w Krakowie oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Na stanowisku wiceminister Królikowski zastąpił Zbigniewa Wronę.

Nowi prezesi – apelacje i okręgi
Łańcuch sędziowski, atrybut sędziego

Fot. Krzysztof Wojciewski

W okresie od października do listopada 2011 r. Minister Sprawiedliwości nominował łącznie sześciu sędziów do pełnienia funkcji prezesa sądu apelacyjnego oraz wiceprezesów sądów okręgowych.Do pełnienia funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego został powołany:

Sędzia Jacek Pietrzak – Sąd Apelacyjny w Gdańsku (z dniem 1 października 2011 r.) – dotychczas sędzia tego sądu, od października 2009 r. kierownik szkolenia w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, wcześniej – zastępca przewodniczącego Wydziału Karnego.

Do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego zostali powołani:

Sędzia Adam Bednarczyk – Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie (z dniem 1 października 2011 r.) – dotychczas sędzia tego Sądu orzekający w VI Wydziale Karnym Odwoławczym.

Sędzia Beata Tamara Najjar – Sąd Okręgowy w Warszawie (z dniem 14 października 2011 r.) – dotychczas sędzia tego sądu i od listopada 2009 r. zastępca przewodniczącego VIII Wydziału Karnego.

Sędzia Ewa Malinowska – Sąd Okręgowy w Warszawie (z dniem 17 października 2011 r.) – dotychczas prezes Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie i jednocześnie sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie.

Sędzia Andrzej Borek – Sąd Okręgowy w Rzeszowie (z dniem 1 listopada 2011 r.) – dotychczas sędzia tego sądu i przewodniczący Wydziału VII Wizytacyjnego, wcześniej przewodniczący Wydziału Karnego tego sądu.

Sędzia Bogumił Hoszowski – Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (z dniem 1 listopada 2011 r.) – dotychczas sędzia tego sądu i przewodniczący VII Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, wcześniej wizytator do spraw karnych oraz sędzia wizytator do spraw karnych.