Strasburg o ochronie najmłodszych

Przemoc wobec dzieci

Państwo, zgodnie ze standardami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, musi wywiązywać się z szeregu obowiązków pozytywnych odnośnie zapobiegania przemocy wobec dzieci – szczególnie przemocy, do której dochodzi w zaciszu domowego ogniska. Jak Trybunał ujmuje tę problematykę w swoich orzeczeniach? Niestety, media w Polsce wciąż informują o przypadkach stosowania przemocy wobec dzieci, zwłaszcza przez osoby wobec nich najbliższe. Czy w tych przypadkach może aktualizować się odpowiedzialność państwa związana z ewentualnym naruszeniem przez nie postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka? Odpowiedź jest oczywiście twierdząca. Podobnie jak w przypadku innych form przemocy domowej, w tego typu sytuacjach możemy mieć do czynienia z odpowiedzialnością za naruszenie

Tagi: , ,

Trudny świadek: dziecko

Świadek - dziecko

O czym należy pamiętać przesłuchując dziecko? W jakim okresie rozwojowym małoletni świadek może złożyć wiarygodne zeznania? Na jakie prawa i obowiązki dzieci przesłuchujący winien być szczególnie wrażliwy? Oto porady biegłych psychologów. Udział dzieci w postępowaniach sądowych od dawna jest przedmiotem zainteresowania zarówno prawników, jak również specjalistów z dziedziny psychologii i pedagogiki. W ostatnich latach podejmowane są liczne inicjatywy, które mają na celu zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków występowania dziecka w roli świadka oraz ochronę jego praw. Efektem tych działań są m.in. sukcesywne zmiany ustawodawcze określające np. warunki przesłuchania małoletnich ofiar przestępstw przeciwko wolności, seksualności i obyczajności oraz przeciwko rodzinie i opiece. Biorąc

Tagi: , , ,

Język sali sądowej: zasady komunikacji

Język na sali sądowej

Jak sprawić, by wypowiedzi sędziego były jak najbardziej zrozumiałe dla stron procesu? Jak w warunkach hierarchiczności, rytualności i nierównorzędności osiągnąć postulat skutecznej komunikacji? Z bardzo wielu stron i od wielu różnego rodzaju specjalistów słychać narzekania na to, że sędziowie, prokuratorzy, adwokaci czy pełnomocnicy, a także sami podsądni, nie umieją komunikować się interpersonalnie i asertywnie w trakcie rozprawy. Że nie istnieje prawdziwy kontakt między uczestnikami procesu. Że taka komunikacja jest hierarchiczna i rytualna, a nie równorzędna i spontaniczna. Patrząc na ten problem z perspektywy różnorodnych teorii komunikacyjnych, przyglądając się specyfice pełnionych przez prawników i pozostałych uczestników procesu funkcji w sali rozpraw,

Tagi: , ,

Cechy dobrego szefa

Szef, przełożony

Sędzia to pracownik specyficzny. Pracuje niezawiśle, indywidualnie, zadaniowo. Wymaga więc specyficznego przełożonego – minimalnie ingerującego w sędziowskie obowiązki, budującego relację szef-podwładny opartą na dużym zaufaniu. Pobieżny przegląd aktualnego stanu prawnego obrazuje, że sędziowie nie mają realnego wpływu na wybór swoich przełożonych – prezesów, wiceprezesów, przewodniczących wydziałów. W Polsce zarządzanie sądami jest ściśle scentralizowane w rękach władzy wykonawczej. Brak jest też formalnoprawnych kryteriów decydujących o wyborze na funkcje przełożonych. Dodatkowo, w sądach wyższego szczebla udział organów samorządowych w zarządzaniu jednostkami jest iluzoryczny, gdyż opiniowanie przez te organy osób do objęcia funkcji kierowniczych nie daje żadnego wpływu na wybór konkretnej osoby. Istniejący

Tagi: , , ,

Obywatel wystawia ocenę

Siedziba Sądu Okręgowego w Słupsku

W Sądzie Okręgowym w Słupsku jako jednym z pierwszych w Polsce odważono się zapytać petentów o opinie na temat jakości świadczonych usług oraz obsługi interesantów. Otrzymane oceny wykorzystywane są do poprawy funkcjonowania sądu oraz motywowania urzędników sądowych do lepszej pracy. Na pomysł rodem z korporacji sędzia Dariusz Dumanowski, prezes Sądu Okręgowego w Słupsku, wpadł trzy lata temu, uczestnicząc w studiach podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz SGH. – Początkowo sceptycznie oceniałem prezentowane tam rozwiązania czysto korporacyjne. Spierałem się, że w sądzie to się nie sprawdzi. Ale zmieniłem zdanie – opowiada sędzia Dumanowski. Do

Tagi: , ,