Wymiar jawności

Jacek Dubois

Dotychczas sędzia był dla stron postacią całkowicie anonimową. Jawność oświadczeń majątkowych spowoduje, że zainteresowani uzyskają wgląd w jego życie osobiste. Osłabiona zostanie powaga urzędu, osłabione może zostać bezpieczeństwo samego sędziego. Pytanie o granice prywatności powraca przy próbach nałożenia na obywateli kolejnych obowiązków informacyjnych. Współczesna technika doprowadziła do tego, że nasze życie może być równie kontrolowane, jak bohaterów telewizyjnych reality shows. Dlatego coraz częściej opowiadam się za zachowaniem resztek prywatności, niż sprzyjam pomysłom, które – w imię zasady przejrzystości – wystawiają nas na widok publiczny. Ocierającym się o groteskę był przed laty pomysł autorstwa Grzegorz Kołodki, który zamierzał przeprowadzić powszechny spis

Tagi: , ,

Mały wielki sąd

Teresa Romer

Koszty utrzymania niewielkich sądów być może bywają wyższe niż sądów z większych miast. Rzecz w tym, że na problem znoszenia „małych sądów” nie można patrzeć wyłącznie przez pryzmat ekonomii. Ważniejszy jest tu pryzmat potrzeb społecznych. Pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości zastąpienia „małych sądów” wydziałami zamiejscowymi sądów większych raczej nie wzbudził powszechnego entuzjazmu w środowisku. Również podczas pierwszej debaty z cyklu „Okrągły Stół dla sądownictwa”, zorganizowanej w lutym tego roku, padło wiele argumentów przeciwnych tej koncepcji. Tylko pozornie może się wydawać, że „małe” sądy nie mają racji bytu. Na cel ich istnienia należy jednak spojrzeć nie tylko przez pryzmat kosztów ich utrzymania, ale

Tagi: , , , ,