Tam musi być jakaś cywilizacja…

Jolanta Budzowska

Na aplikacjach kształci się dziś niewiele mniej osób, niż jest czynnych adwokatów i radców. To znak, że drzwi do zawodu profesjonalnego pełnomocnika trzeba zacząć przymykać i zatroszczyć się o praktyczny wymiar szkolenia aplikantów – pisze radca prawny Jolanta Budzowska. Tytuł mojego artykułu, zaczerpnięty oczywiście z „Seksmisji”, oddaje atmosferę miejsca, w którym znaleźliśmy się w dyskusji nad koniecznością „otwierania” rynku komercyjnych usług prawniczych, trwającej przecież już od dobrej dekady. Mam wrażenie, że znaczna część zwolenników teorii „otwarcia” wychodzi z założenia, że wszyscy, którzy kończą wydziały prawa, powinni mieć możliwość wykonywania jednego z kwalifikowanych zawodów prawniczych. Założenie błędne, bo absolwenci żadnego innego

Tagi: ,

Wykreślić art. 212 k.k.!

Ireneusz C. Kamiński

Posługiwanie się art. 212 k.k. prowadzi do przegranych Polski przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Co więcej, osoby zniesławione mają do dyspozycji wystarczające środki cywilne służące dochodzeniu swoich praw – pisze profesor Ireneusz C. Kamiński. Z 21 dotychczasowych wyroków, jakie zapadły w polskich sprawach na podstawie chroniącego swobodę wypowiedzi art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, tylko czterokrotnie Polska wybroniła dokonaną ingerencję. Pięć przegranych polskiego państwa dotyczyło wyroków wydanych na mocy art. 212 obecnie obowiązującego k.k. (Dąbrowski v. Polsce, Długołęcki v. Polsce, Kurłowicz v. Polsce) bądź poprzedzającego go art. 178 k.k. z 1969 r. (Malisiewicz-Gąsior v. Polsce, Sokołowski v. Polsce). Co ważne,

Tagi: , , ,

Zarządzanie zamiast administrowania

Jakub Michalski

Czy nadzór nad sądownictwem oparty na znanych z korporacji rozwiązaniach menadżerskich możliwy jest do wprowadzenia w warunkach niezależności i niezawisłości? Przykład państw europejskich pokazuje, że tak – pisze Jakub Michalski, ekspert w MS. We wrześniu 2011 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (dalej: u.s.p). Od tego czasu obserwujemy wzmożoną dyskusję medialną nad nowym modelem nadzoru, organizacji i zarządzania sądami. Doczekaliśmy się już także pierwszego wniosku o zbadanie zgodności zapisów ustawy z Konstytucją (w tej sprawie do Trybunału wystąpiła Krajowa Rada Sądownictwa). Wspomniana dyskusja zdaje się jednak dotyczyć wszystkiego, tylko nie zapisanych w u.s.p. nowych mechanizmów

Tagi: , , ,

Służba w czasie kryzysu

Jarosław Gowin - Minister Sprawiedliwości

Jestem przekonany, że zamrożenie sędziowskich wynagrodzeń okaże się koniecznością przejściową. Będę zabiegał u Premiera oraz Ministra Finansów, by jak najszybciej rząd mógł wywiązać się z danej dwa lata temu obietnicy – pisze Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. Wielokrotnie zapewniałem o szacunku, jakim darzę osoby czyniące sprawiedliwość. Mam dla ich ciężkiej i odpowiedzialnej pracy olbrzymie uznanie. Jednocześnie, obejmując funkcję Ministra Sprawiedliwości w rządzie doby spowolnienia gospodarczego, miałem pełną świadomość konieczności akceptacji decyzji trudnych, w tym naruszających kluczowe interesy silnych grup zawodowych. Jedną z takich decyzji było zamrożenie waloryzacji uposażeń sędziowskich. Jestem przekonany, że ta akceptacja była moralnym wyzwaniem dla wszystkich członków rządu.

Tagi: , , , ,