Dary nowoczesności

Jacek Dubois

Dlaczego prokuratura nie pozwala fotografować akt? Dlaczego sąd każe pisać wniosek o wykonanie zdjęć, którego i tak nikt nie rozpoznaje? Dlaczego treści orzeczenia strona nie może poznać przez telefon? Jak to możliwe, że w dobie informatyzacji mamy wciąż rozwiązania jak „za króla Ćwieczka”? Jako osoba obdarzona antytalentem technicznym jestem zafascynowany nowinkami informatycznymi. Z nabożną czcią patrzę na kolegów uzbrojonych w najnowszy sprzęt elektroniczny, dzięki któremu ich praca jest wydajniejsza i lepiej zorganizowana. Czasem też przeżywam rozczarowania. Przykład? Do stolika w bufecie sądowym podchodzi mecenas pytając, czy kolega mógłby go zastąpić na rozprawie. Adwokat wyjmuje z teczki najnowszy model palmtopa. Uruchamia

Tagi: ,

E-dozór szansą dla polityki karnej?

Andrzej Zoll

Nie korzystamy w pełni z dobrodziejstw, jakie daje dozór elektroniczny. Systemem można objąć trzy razy więcej skazanych niż obecnie, zaś liczba osadzonych, którzy w przyszłości mogliby odbywać w nim karę, jest kilkakrotnie większa od „pojemności” SDE. Od kilkunastu lat, a ściśle rzecz biorąc od 2001 r., podstawowym problemem polityki karnej jest przeludnienie zakładów karnych. Jeśli nawet w ostatnich latach norma powierzchni przypadająca na osadzonego nie odbiega od dopuszczalnego minimum, to ilość osób pozbawionych wolności w Polsce, w relacji do liczby ludności, znacznie odbiega od współczynników notowanych w innych krajach Unii Europejskiej. W Polsce zbyt dużo osób przebywa w zakładach karnych.

Tagi: , ,

Skuteczna ochrona ofiar przestępstwa zgwałcenia

Jerzy M. Ferenz

Celem nowelizacji trybu ścigania przestępstw zgwałcenia jest zagwarantowanie wsparcia dla ofiar przy większym poszanowaniu ich godności i prawa do prywatności, a także poprawa skuteczności ścigania sprawców – pisze Jerzy Ferenz, asystent Podsekretarza Stanu w MS. W debacie publicznej pojawia się dziś wiele postulatów dotyczących praw kobiet, w szczególności postulatów odnośnie eliminowania źródeł przemocy, której doświadczają kobiety. Konieczność zapobiegania przemocy nie podlega dyskusji. Kwestia w tym, że ideologiczny charakter części publicznych inicjatyw oraz de facto ich oderwanie od realnych problemów, jakie stają się udziałem krzywdzonych kobiet, każe zastanowić się celowością postulatów zgłaszanych przez niektórych uczestników wspomnianej debaty. Warto w tym kontekście

Tagi: , ,

Wołanie o sprawność

Cezary Kazimierczak

Szybkie prowadzenie spraw przez polskie sądy jest możliwe. Potrzeba zdecydowanego przywództwa i politycznej woli dokonania zmian. I nie chodzi tu o skrócenie procesów z trzech do dwóch lat, tylko do dwóch-trzech miesięcy, a w drobnych sprawach – do dwóch-czterech tygodni – przekonuje Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Powolne rozstrzyganie sporów sądowych to jedna z podstawowych przeszkód stojąca na drodze do rozwoju kraju oraz polepszenia jakości życia Polaków. Przeciągające się procesy podważają zaufanie obywateli do państwa i nie mają nic wspólnego ze sprawiedliwością, więcej, są jej zaprzeczeniem. Niemożność rozstrzygnięcia w rozsądnym terminie sporów, często w dość drobnych sprawach, ma

Tagi: , ,

212 k.k. czyli prawo do prześladowania

dr hab. Izabela Lewandowska-Malec

Utrzymywanie w kodeksie przestępstwa pomówienia nie ma nic wspólnego z dbałością o poziom debaty publicznej. W praktyce to przepis sankcjonujący sytuację, w której funkcjonariusze wszelkich władz nie muszą liczyć się z głosem obywatelskim – pisze dr hab.Izabela Lewandowska-Malec , prawnik z UJ. W ostatnich numerach „Na wokandzie” ukazały się dwa znaczące artykuły dotyczące art. 212 k.k. penalizującego przestępstwo zniesławienia. W pierwszym, autorstwa prof. Andrzeja Zolla, byłego przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego, architekta obowiązującego Kodeksu karnego („Wykreślić art. 212 k.k.?” -NW nr 1/2012), broni się wspomnianego przepisu uzasadniając jego istnienie koniecznością zachowania odpowiedniego poziomu debaty publicznej. Autor drugiej wypowiedzi, prof. Ireneusz Kamiński, pracownik

Tagi: , , ,

Za dużo sędziów, za mało sądzenia

Sędzia Jolanta Machura-Szczęsna.

Nadmierna komplikacja procedur, obarczanie orzeczników obowiązkami biurokratycznymi, zbyt duża liczba sędziów. Już dawno staliśmy się urzędnikami, również pod względem mentalnym. Czas przywrócić sędziemu należną rangę – pisze sędzia Jolanta Machura-Szczęsna Kilkanaście lat temu, jako sędzia i równocześnie przewodnicząca wydziału, byłam w stanie orzekać w sali rozpraw średnio trzy razy w tygodniu. W tamtych czasach projekty nakazów zapłaty przygotowywała dla mnie protokolantka. Dziś, mimo że liczba sędziów wzrosła prawie dwukrotnie, a do wymiaru sprawiedliwości trafili referendarze i asystenci, nakazy muszę pisać osobiście. Sama przygotowuję też wszystkie uzasadnienia (po zniesieniu symbolicznych opłat za ich uzyskanie uzasadnień jest prawie tyle samo, co wyroków),

Tagi: , ,

Książki prawnicze

Paweł Wiliński – „Proces karny w świetle Konstytucji”

Co roku wydawcy wprowadzają na polski rynek kilka tysięcy nowych publikacji książkowych skierowanych do prawników. Są wśród nich zarówno pozycje nowe, jak i kolejne wydania uznanych tytułów. W tej rubryce chcielibyśmy przybliżyć Czytelnikom najciekawsze, naszym zdaniem, książki prawnicze, które ukazały się lub w najbliższym czasie ukażą się na rynku.wydawniczym. Postępowanie karne Paweł Wiliński – „Proces karny w świetle Konstytucji” Jak trafnie zauważa autor, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, koniec XX w. i początek nowego stulecia umocniły „przedziwne przekonanie, że każdy problem ze stosowaniem prawa karnego rozwiązać można wprowadzeniem zmian albo rozszerzeniem obowiązujących przepisów”. Konsekwencją tego jest chaos, brak

Tagi:

Postać niezłomna

Prof. Wiesław Chrzanowski

Ciepły, otwarty, życzliwy, skromny – to przymiotniki, które najczęściej pojawiają się we wspomnieniach osób, które miały okazję poznać Profesora osobiście. 29 kwietnia br., w wieku 88 lat, zmarł Wiesław Chrzanowski – polityk, były Minister Sprawiedliwości, Marszałek Sejmu I kadencji, powstaniec warszawski, patriota. Człowiek uczciwy wobec siebie i swoich przekonań. Pogrzeb Profesora odbył się 7 maja na warszawskich Powązkach. W uroczystości wzięli udział m.in. Prezydent RP Bronisław Komorowski, marszałkowie Sejmu i Senatu, były prezydent Lech Wałęsa, Władysław Bartoszewski, były premier Jan Krzysztof Bielecki, ministrowie i posłowie. Mimo różnic w poglądach politycznych i odmiennych wizji co do przyszłości Polski, przyszli pożegnać Profesora.

Tagi:

Na straży niezależności

Antonii Górski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Jakie są cechy i powinności prawnika? Kim są dzisiaj sędziowie? Jaka powinna być pozycja wymiaru sprawiedliwości względem pozostałych władz w państwie? Oto opinie sędziego Antoniego Górskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. – Jak być dobrym prawnikiem, Panie Sędzio? – Zasłużenie na miano „dobrego prawnika” nie jest zadaniem łatwym. – Co dziś oznacza to określenie? – Tak jak w innych zawodach, przede wszystkim oznacza bycie profesjonalistą, a więc kimś, kto ma gruntowną znajomość prawa. Nie chodzi przy tym o proste przyswojenie obowiązujących regulacji, gdyż ono – ze względu chociażby na postępującą jurydyzację życia społecznego i związany z tym lawinowy przyrost przepisów –

Tagi: ,

III stopień wtajemniczenia

Doktor prawa

Rosnące zainteresowanie pozyskaniem tytułu doktora wśród prawników to nie tylko efekt ogólnej popularyzacji studiów III stopnia, ale przede wszystkim odpowiedź na rosnącą konkurencję na rynku usług prawniczych. Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego na temat szkół wyższych w Polsce, liczba uczestników studiów doktoranckich na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia wzrosła niemal 14-krotnie (z 2,7 tys. w roku akademickim 1990/91 do 35,7 tys. w roku 2009/10). Jak wynika z raportu GUS „Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r.” (dane za rok akademicki 2010/11), w ubiegłym roku przyznano 4 815 tytułów doktora, w tym 223 z dziedziny nauk prawnych. Szkoły wyższe nie prowadzą statystyk

Tagi: , ,

Strasburg a właściwa opieka medyczna osadzonych

Opieka medyczna

Zarzut braku poszanowania praw osób pozbawionych wolności do właściwej opieki medycznej pojawia się w Polsce dość często. Znajduje on również swój wyraz w orzeczeniach ETPCz. Jakimi standardami kieruje się Trybunał w ocenie tego typu spraw? Przywykliśmy do tego, że za największy problem, z jakim muszą mierzyć się poszczególne państwa członkowskie Rady Europy w zakresie swoich systemów penitencjarnych, uznajemy nadmierne zaludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych. Należy jednak zauważyć, że – poza warunkami bytowymi – jedną z przyczyn przekroczenia poziomu dolegliwości związanej z odbywaniem kary pozbawienia wolności może być również niewłaściwa opieka medyczna osadzonych. Naruszenie art. 3 Konwencji W sytuacji, w

Tagi: , , , ,

Pomysły na mediację

Mediacje, uścisk dłoni

Jak na stałe zbliżyć mediację do postępowania sądowego? Trzeba przekonać samych orzeczników o skuteczności i celowości kierowania spraw do rozstrzygnięcia w rygorach tej instytucji, w dalszej kolejności zaś – przyjąć regulacje upowszechniające mediację. Oto przegląd dobrych praktyk z krajów europejskich. W powszechnej opinii, mediacje ze skierowań sądów przynoszą same zalety. Każda taka zakończona sprawa odciąża sędziów, gdy – co do zasady – ugody mediacyjne podlegają wykonaniu w toku egzekucji. Mediacja wpływa też na kształtowanie korzystnych postaw obywatelskich – promuje ugodowość, nastawienie na dialog i wspólne rozwiązywanie konfliktów. Regulacje dotyczące mediacji od kilkunastu lat znajdują się w nieomal każdej sferze polskiego

Tagi: ,

Język sali sądowej: asertywność

Asertywność na sali sądowej

Rozprawa sądowa to jedna z tych sytuacji, w której asertywny styl komunikacji może przynieść korzyści każdemu z jej uczestników. Stosowanie strategii asertywnej jest jednak znacznie ograniczone przez wymogi prawne oraz zwyczajowe normy postępowania. Od mniej więcej dwudziestu lat terminy „asertywność” i „asertywny” odmienia się w Polsce przez wszystkie przypadki. To na początku lat dziewięćdziesiątych XX w., razem z trafiającymi na księgarskie półki pierwszymi amerykańskimi podręcznikami komunikacji interpersonalnej, rozpoczęła się kariera tego pojęcia oraz… nieporozumienia z nim związane. Asertywność nie jest wyłącznie, jak przyjęło się uważać, umiejętnością mówienia „nie”. To jeden z trzech stylów komunikacyjnych, jakim posługują się ludzie – obok

Tagi: , ,

Trudny świadek: niepełnosprawny intelektualnie niepełnosprawny intelektualnie

Trudny świadek, niepełnosprawny

Jak specyfika zaburzeń charakterystycznych dla osób niepełnosprawnych umysłowo wpływa na odtwarzanie przez nie zdarzeń oraz formułowanie zeznań bądź wyjaśnień? Oto wskazówki dotyczące przydatności procesowej tego typu oświadczeń. Ocena zeznań świadka (lub wyjaśnień oskarżonego), którego poziom rozwoju umysłowego nasuwa istotne wątpliwości organów procesowych, może być zadaniem trudnym, uzasadniającym zasięgnięcie opinii biegłego psychologa. Najczęściej przypuszcza się, że niepełnosprawny intelektualnie – ze względu na defekty w zakresie funkcjonowania procesów spostrzegania, pamięci i myślenia – nie jest w stanie złożyć wiarygodnych relacji dotyczących zdarzenia będącego przedmiotem sprawy. Zakłada się też, że treść zeznań takich osób może być częściej, niż treść zeznań innych świadków, wynikiem

Tagi: , , ,

Sekretariat ery cyfrowej

Sekretariat wydziału w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Zamiast tradycyjnych repertoriów – elektroniczny rejestr. Zamiast czasochłonnej kwerendy papierowych zapisków – jedno kliknięcie komputerową myszką. Sekretariaty, które zinformatyzowały obieg wewnętrznej dokumentacji, oszczędzają czas i przyspieszają postępowania. Pionierem jest tu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa. Zdobycze nowoczesnej techniki stały się niezbędnym narzędziem w służbie Temidy. Nikogo już nie dziwi widok komputera w sali rozpraw. E-sąd w Lublinie jest zasypywany elektronicznymi wezwaniami do zapłaty, bo stał się tak bardzo popularny. Teraz przychodzi czas na wdrożenie e – protokołu oraz internetowych baz orzeczeń. Równocześnie w sądach, już bez medialnego rozgłosu, od kilku lat przeprowadzana jest inna ważna zmiana wprowadzająca wymiar sprawiedliwości w XXI

Tagi: , , , , ,