Na straży niezależności

Antonii Górski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Jakie są cechy i powinności prawnika? Kim są dzisiaj sędziowie? Jaka powinna być pozycja wymiaru sprawiedliwości względem pozostałych władz w państwie? Oto opinie sędziego Antoniego Górskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. – Jak być dobrym prawnikiem, Panie Sędzio? – Zasłużenie na miano „dobrego prawnika” nie jest zadaniem łatwym. – Co dziś oznacza to określenie? – Tak jak w innych zawodach, przede wszystkim oznacza bycie profesjonalistą, a więc kimś, kto ma gruntowną znajomość prawa. Nie chodzi przy tym o proste przyswojenie obowiązujących regulacji, gdyż ono – ze względu chociażby na postępującą jurydyzację życia społecznego i związany z tym lawinowy przyrost przepisów –

Tagi: ,

III stopień wtajemniczenia

Doktor prawa

Rosnące zainteresowanie pozyskaniem tytułu doktora wśród prawników to nie tylko efekt ogólnej popularyzacji studiów III stopnia, ale przede wszystkim odpowiedź na rosnącą konkurencję na rynku usług prawniczych. Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego na temat szkół wyższych w Polsce, liczba uczestników studiów doktoranckich na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia wzrosła niemal 14-krotnie (z 2,7 tys. w roku akademickim 1990/91 do 35,7 tys. w roku 2009/10). Jak wynika z raportu GUS „Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r.” (dane za rok akademicki 2010/11), w ubiegłym roku przyznano 4 815 tytułów doktora, w tym 223 z dziedziny nauk prawnych. Szkoły wyższe nie prowadzą statystyk

Tagi: , ,