Strasburg a właściwa opieka medyczna osadzonych

Opieka medyczna

Zarzut braku poszanowania praw osób pozbawionych wolności do właściwej opieki medycznej pojawia się w Polsce dość często. Znajduje on również swój wyraz w orzeczeniach ETPCz. Jakimi standardami kieruje się Trybunał w ocenie tego typu spraw? Przywykliśmy do tego, że za największy problem, z jakim muszą mierzyć się poszczególne państwa członkowskie Rady Europy w zakresie swoich systemów penitencjarnych, uznajemy nadmierne zaludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych. Należy jednak zauważyć, że – poza warunkami bytowymi – jedną z przyczyn przekroczenia poziomu dolegliwości związanej z odbywaniem kary pozbawienia wolności może być również niewłaściwa opieka medyczna osadzonych. Naruszenie art. 3 Konwencji W sytuacji, w

Tagi: , , , ,

Pomysły na mediację

Mediacje, uścisk dłoni

Jak na stałe zbliżyć mediację do postępowania sądowego? Trzeba przekonać samych orzeczników o skuteczności i celowości kierowania spraw do rozstrzygnięcia w rygorach tej instytucji, w dalszej kolejności zaś – przyjąć regulacje upowszechniające mediację. Oto przegląd dobrych praktyk z krajów europejskich. W powszechnej opinii, mediacje ze skierowań sądów przynoszą same zalety. Każda taka zakończona sprawa odciąża sędziów, gdy – co do zasady – ugody mediacyjne podlegają wykonaniu w toku egzekucji. Mediacja wpływa też na kształtowanie korzystnych postaw obywatelskich – promuje ugodowość, nastawienie na dialog i wspólne rozwiązywanie konfliktów. Regulacje dotyczące mediacji od kilkunastu lat znajdują się w nieomal każdej sferze polskiego

Tagi: ,

Język sali sądowej: asertywność

Asertywność na sali sądowej

Rozprawa sądowa to jedna z tych sytuacji, w której asertywny styl komunikacji może przynieść korzyści każdemu z jej uczestników. Stosowanie strategii asertywnej jest jednak znacznie ograniczone przez wymogi prawne oraz zwyczajowe normy postępowania. Od mniej więcej dwudziestu lat terminy „asertywność” i „asertywny” odmienia się w Polsce przez wszystkie przypadki. To na początku lat dziewięćdziesiątych XX w., razem z trafiającymi na księgarskie półki pierwszymi amerykańskimi podręcznikami komunikacji interpersonalnej, rozpoczęła się kariera tego pojęcia oraz… nieporozumienia z nim związane. Asertywność nie jest wyłącznie, jak przyjęło się uważać, umiejętnością mówienia „nie”. To jeden z trzech stylów komunikacyjnych, jakim posługują się ludzie – obok

Tagi: , ,

Trudny świadek: niepełnosprawny intelektualnie niepełnosprawny intelektualnie

Trudny świadek, niepełnosprawny

Jak specyfika zaburzeń charakterystycznych dla osób niepełnosprawnych umysłowo wpływa na odtwarzanie przez nie zdarzeń oraz formułowanie zeznań bądź wyjaśnień? Oto wskazówki dotyczące przydatności procesowej tego typu oświadczeń. Ocena zeznań świadka (lub wyjaśnień oskarżonego), którego poziom rozwoju umysłowego nasuwa istotne wątpliwości organów procesowych, może być zadaniem trudnym, uzasadniającym zasięgnięcie opinii biegłego psychologa. Najczęściej przypuszcza się, że niepełnosprawny intelektualnie – ze względu na defekty w zakresie funkcjonowania procesów spostrzegania, pamięci i myślenia – nie jest w stanie złożyć wiarygodnych relacji dotyczących zdarzenia będącego przedmiotem sprawy. Zakłada się też, że treść zeznań takich osób może być częściej, niż treść zeznań innych świadków, wynikiem

Tagi: , , ,

Sekretariat ery cyfrowej

Sekretariat wydziału w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Zamiast tradycyjnych repertoriów – elektroniczny rejestr. Zamiast czasochłonnej kwerendy papierowych zapisków – jedno kliknięcie komputerową myszką. Sekretariaty, które zinformatyzowały obieg wewnętrznej dokumentacji, oszczędzają czas i przyspieszają postępowania. Pionierem jest tu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa. Zdobycze nowoczesnej techniki stały się niezbędnym narzędziem w służbie Temidy. Nikogo już nie dziwi widok komputera w sali rozpraw. E-sąd w Lublinie jest zasypywany elektronicznymi wezwaniami do zapłaty, bo stał się tak bardzo popularny. Teraz przychodzi czas na wdrożenie e – protokołu oraz internetowych baz orzeczeń. Równocześnie w sądach, już bez medialnego rozgłosu, od kilku lat przeprowadzana jest inna ważna zmiana wprowadzająca wymiar sprawiedliwości w XXI

Tagi: , , , , ,