Skuteczna ochrona ofiar przestępstwa zgwałcenia

Jerzy M. Ferenz

Celem nowelizacji trybu ścigania przestępstw zgwałcenia jest zagwarantowanie wsparcia dla ofiar przy większym poszanowaniu ich godności i prawa do prywatności, a także poprawa skuteczności ścigania sprawców – pisze Jerzy Ferenz, asystent Podsekretarza Stanu w MS. W debacie publicznej pojawia się dziś wiele postulatów dotyczących praw kobiet, w szczególności postulatów odnośnie eliminowania źródeł przemocy, której doświadczają kobiety. Konieczność zapobiegania przemocy nie podlega dyskusji. Kwestia w tym, że ideologiczny charakter części publicznych inicjatyw oraz de facto ich oderwanie od realnych problemów, jakie stają się udziałem krzywdzonych kobiet, każe zastanowić się celowością postulatów zgłaszanych przez niektórych uczestników wspomnianej debaty. Warto w tym kontekście

Tagi: , ,

Wołanie o sprawność

Cezary Kazimierczak

Szybkie prowadzenie spraw przez polskie sądy jest możliwe. Potrzeba zdecydowanego przywództwa i politycznej woli dokonania zmian. I nie chodzi tu o skrócenie procesów z trzech do dwóch lat, tylko do dwóch-trzech miesięcy, a w drobnych sprawach – do dwóch-czterech tygodni – przekonuje Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Powolne rozstrzyganie sporów sądowych to jedna z podstawowych przeszkód stojąca na drodze do rozwoju kraju oraz polepszenia jakości życia Polaków. Przeciągające się procesy podważają zaufanie obywateli do państwa i nie mają nic wspólnego ze sprawiedliwością, więcej, są jej zaprzeczeniem. Niemożność rozstrzygnięcia w rozsądnym terminie sporów, często w dość drobnych sprawach, ma

Tagi: , ,

212 k.k. czyli prawo do prześladowania

dr hab. Izabela Lewandowska-Malec

Utrzymywanie w kodeksie przestępstwa pomówienia nie ma nic wspólnego z dbałością o poziom debaty publicznej. W praktyce to przepis sankcjonujący sytuację, w której funkcjonariusze wszelkich władz nie muszą liczyć się z głosem obywatelskim – pisze dr hab.Izabela Lewandowska-Malec , prawnik z UJ. W ostatnich numerach „Na wokandzie” ukazały się dwa znaczące artykuły dotyczące art. 212 k.k. penalizującego przestępstwo zniesławienia. W pierwszym, autorstwa prof. Andrzeja Zolla, byłego przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego, architekta obowiązującego Kodeksu karnego („Wykreślić art. 212 k.k.?” -NW nr 1/2012), broni się wspomnianego przepisu uzasadniając jego istnienie koniecznością zachowania odpowiedniego poziomu debaty publicznej. Autor drugiej wypowiedzi, prof. Ireneusz Kamiński, pracownik

Tagi: , , ,

Za dużo sędziów, za mało sądzenia

Sędzia Jolanta Machura-Szczęsna.

Nadmierna komplikacja procedur, obarczanie orzeczników obowiązkami biurokratycznymi, zbyt duża liczba sędziów. Już dawno staliśmy się urzędnikami, również pod względem mentalnym. Czas przywrócić sędziemu należną rangę – pisze sędzia Jolanta Machura-Szczęsna Kilkanaście lat temu, jako sędzia i równocześnie przewodnicząca wydziału, byłam w stanie orzekać w sali rozpraw średnio trzy razy w tygodniu. W tamtych czasach projekty nakazów zapłaty przygotowywała dla mnie protokolantka. Dziś, mimo że liczba sędziów wzrosła prawie dwukrotnie, a do wymiaru sprawiedliwości trafili referendarze i asystenci, nakazy muszę pisać osobiście. Sama przygotowuję też wszystkie uzasadnienia (po zniesieniu symbolicznych opłat za ich uzyskanie uzasadnień jest prawie tyle samo, co wyroków),

Tagi: , ,