Szkolenia z orzecznictwa Strasburga

ETPCz

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury rozpoczęła szkolenia z zakresu praw podstawowych, skoncentrowane na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W tym roku zaplanowano 11 kursów dla sędziów– karnistów oraz pięć dla sędziów orzekających w sprawach cywilnych. Tematyka podejmowana podczas szkoleń dotyczy praw człowieka oraz systemu konwencyjnego (Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r.). Wszystkie zajęcia mają formę wykładów opartych na analizie wybranych orzeczeń ETPCz, głównie wydanych w sprawach przeciwko Polsce, niejednokrotnie prowadzonych z wykorzystaniem metody prezentacji przypadku (tzw. case method). Dla każdej z ok. 50 – osobowych grup uczestników przewidziano jednodniowy kurs, którego tematyka składa się z

Tagi: , ,

Na wokandzie ETPCz

Siedziba ETPCz

W okresie marzec-maj 2012 r. Trybunał wydał szesnaście wyroków w sprawach polskich, w połowie z nich stwierdzając naruszenie postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W sprawach, w których Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał odpowiedzialność Polski w związku z naruszeniem postanowień Konwencji, tego rodzaju stwierdzenia dotyczyły art. 3 Konwencji (zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania) – tak w związku z warunkami, w jakich osoba chora na cukrzycę była pozbawiona wolności (Grzywaczewski przeciwko Polsce, skarga nr 18364/06, wyrok z 31 maja br.), jak i przez wzgląd na obostrzenia stosowane wobec osadzonych należących do kategorii tzw. więźniów niebezpiecznych

Tagi: ,

Nowy k.p.k. po konsultacjach

Konferencja dotycząca zmian w prawie karnym (styczeń 2012)

Projekt założeń przedstawiony rządowi opiera się w istotnej części na zmianach w zakresie procedury karnej przygotowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, niejednokrotnie opisywanych na łamach kwartalnika „Na wokandzie”. Uwzględnia on również wiele z postulatów zgłoszonych do samego projektu ustawy nowelizującej procedurę karną przez sędziów i prokuratorów. Warto również wspomnieć, że Michał Królikowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a zarazem członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, odbył dodatkowe spotkania z przedstawicielami sędziów i prokuratorów wszystkich szczebli oraz szefami prokuratur apelacyjnych i prezesami sądów apelacyjnych, by wysłuchać wszelkich uwag do założeń projektu oraz poznać postulaty, które mogłyby zostać ujęte już w samym projekcie.

Tagi: , , ,

Z sędziowskiej perspektywy

Wojciech Węgrzyn - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

– Od ponad dwudziestu lat jestem sędzią i z pierwszej ręki znam oczekiwania środowiska sędziowskiego. 28 marca jeszcze orzekałem w sali rozpraw w Krośnie, cztery dni później odbierałem ministerialną nominację. Zapewniam, że w Ministerstwie reprezentować będę punkt widzenia sędziego liniowego – mówi nowy wiceminister. Minister Węgrzyn jest piątym wiceministrem oraz trzecim sędzią w kierownictwie resortu zarządzanego przez Jarosława Gowina (obok Stanisława Chmielewskiego, Michała Królikowskiego, sędziego Grzegorza Wałejki oraz sędziego Jacka Gołaczyńskiego). Ma 53 lata, ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, również studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego na tej uczelni. Nominację sędziowską otrzymał w 1989 r. Od 1990 r.

Tagi: ,