Z sędziowskiej perspektywy

Tagi: ,
Wojciech Węgrzyn - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Fot. Piotr Potrebka

– Od ponad dwudziestu lat jestem sędzią i z pierwszej ręki znam oczekiwania środowiska sędziowskiego. 28 marca jeszcze orzekałem w sali rozpraw w Krośnie, cztery dni później odbierałem ministerialną nominację. Zapewniam, że w Ministerstwie reprezentować będę punkt widzenia sędziego liniowego – mówi nowy wiceminister.

Minister Węgrzyn jest piątym wiceministrem oraz trzecim sędzią w kierownictwie resortu zarządzanego przez Jarosława Gowina (obok Stanisława Chmielewskiego, Michała Królikowskiego, sędziego Grzegorza Wałejki oraz sędziego Jacka Gołaczyńskiego). Ma 53 lata, ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, również studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego na tej uczelni. Nominację sędziowską otrzymał w 1989 r. Od 1990 r. orzekał w Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Krośnie. W latach 2003-2009 był przewodniczącym Wydziału Gospodarczego, następnie – prezesem krośnieńskiego sądu.

– Zadaniem, jakie otrzymałem od Ministra Sprawiedliwości, jest polepszenie stosunków z sędziami, w tym opracowanie – w porozumieniu z nimi – zmian zmierzających do usunięcia z regulaminów i instrukcji przepisów zbędnych, typowo biurokratycznych. Utrudniają one sędziom pracę i ograniczają olbrzymi sędziowski potencjał – mówi minister Węgrzyn.

Wojciech Węgrzyn objął w Ministerstwie Sprawiedliwości nadzór nad Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka. Zapowiada, że jednym z jego priorytetów będzie rozwój funkcjonującej pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości sieci Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Obecnie w całym kraju powstają filie zlokalizowanych w każdym województwie ośrodków. Minister będzie też pilotował reformę prawa upadłościowego i gospodarczego.

Nowy wiceminister jest miłośnikiem opery, w szczególności dzieł Giacomo Pucciniego. Żonaty, ojciec dorosłej córki.

Nowi prezesi
W okresie od początku grudnia 2011 r. do końca maja 2012 r. Minister Sprawiedliwości powołał łącznie czterech sędziów do pełnienia funkcji prezesów i wiceprezesów sądów okręgowych.

Do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego zostali powołani:

Sędzia Henryk Brzyżkiewicz – Sąd Okręgowy w Gliwicach (z dniem 28 marca 2012 r.) – sędzia tego Sądu od 2001 r., w latach 2004-2008 zastępca przewodniczącego III Wydziału Cywilnego Odwoławczego, od 2009 r. wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz przewodniczący XI Wydziału Wizytacyjnego.

Sędzia Roman Jurczyk – Sąd Okręgowy w Krośnie (z dniem 1 czerwca 2012 r.) – sędzia tego Sądu od 2007 r., od 2010 r. wiceprezes Sądu Okręgowego w Krośnie, kierownik Referatu ds. Wizytacji oraz przewodniczący I Wydziału Cywilnego.

Do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego zostali powołani:

Sędzia Danuta Zdzisława Poniatowska – Sąd Okręgowy w Suwałkach (z dniem 1 stycznia 2012 r.) – sędzia tego Sądu od 2005 r., w latach 2005-2008 kierownik szkolenia, od 2008 r. przewodnicząca III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Sędzia Magdalena Anna Hupa-Dębska – Sąd Okręgowy w Gliwicach (z dniem 7 maja 2012 r.) – sędzia tego Sądu od 2009 r., orzekająca w sprawach cywilnych odwoławczych.