KSSiP – do poprawki

Siedziba Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Kraków

Mija trzeci rok, odkąd szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości przejęła Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Z jednej strony KSSiP zapewnia wysoki poziom zajęć i ich komfortowe warunki, z drugiej – Ministerstwo rozważa likwidację aplikacji ogólnej, która nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Sami aplikanci upominają się zaś m.in. o większą liczbę zajęć prowadzonych przez praktyków. Przez kolejne pięć dni w każdym miesiącu aplikanci spotykają się w czteropiętrowym, świetnie wyposażonym budynku krakowskiej szkoły. Mają tu do dyspozycji sale wykładowe i ćwiczeniowe, także sale do symulacji rozpraw ze stołem sędziowskim, ławami dla oskarżonego, prokuratora i obrońcy. Jest też sala do okazań z lustrem

Tagi: ,

Szkolenia na wolnym rynku

Kursy dla prawników

Ograniczona liczba miejsc na kursach organizowanych przez KSSiP i korporacje prawnicze powoduje, że szkolenia dla profesjonalistów oferują coraz częściej również firmy prywatne. Największą popularnością cieszą się organizowane przez nie kursy dotyczące prawa unijnego oraz aktualnych zmian w przepisach krajowych. Prawny wymóg ciągłego doskonalenia się zawodowego przez sędziów, prokuratorów, a także adwokatów i radców prawnych to w założeniu jedna z gwarancji wykonywania zawodu prawniczego na profesjonalnym poziomie. Pracownicy wymiaru sprawiedliwości obowiązek kształcenia ustawicznego realizują dzięki uczestnictwu w kursach stacjonarnych i wyjazdowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, prawnicy komercyjni zaś – biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez rady adwokackie oraz izby radców

Tagi:

Rzemieślnik, trochę artysta

Jerzy Stępień

O związkach sztuki i prawa, etosie sędziego oraz kondycji wymiaru sprawiedliwości w 20 lat po ustrojowym przełomie – rozmowa z Jerzym Stępniem, byłym sędzią i przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego, dziś publicystą i wykładowcą akademickim. – Panie sędzio, ile w pracy prawnika jest improwizacji? – Improwizacji w pracy prawnika być nie może, natomiast ważną rzeczą jest intuicja. To rodzaj inteligencji, która pozwala, sędziom zwłaszcza, stawiać nietypowe pytania, łączyć w wyrokowaniu różne światy, dotykać wielu aspektów danej sprawy. Czasem rzucamy okiem na sprawę i od razu jest jakieś wyobrażenie, że wiemy jak ją rozstrzygnąć. Później weryfikujemy, badamy, a w końcu okazuje się, że

Tagi: , , , , ,