Telesprawiedliwość

Jacek Dubois

Prokuratura, dbając o swój wizerunek, chce szczycić się sukcesami. Coraz częściej nagłaśnia więc prowadzone przez siebie sprawy – w Internecie, w relacjach dla mediów, zwłaszcza podczas konferencji prasowych. Tyle, że przed sądem opinii publicznej jej „przeciwnik” nie ma zagwarantowanych równych szans. Od kiedy uzbrojeni w kamery reporterzy zadomowili się w sądach, wymierzanie sprawiedliwości stało się spektaklem oglądanym przez miliony. Takie zainteresowanie powinno nas prawników cieszyć, bo pokazywanie rozpraw wpływa na kulturę prawną i pomaga realizować cele kary w zakresie prewencji ogólnej. Niestety, edukacja nie jest rzeczywistym celem telewizji i brukowców. Dla większości dziennikarzy najistotniejsze są sensacyjne aspekty rozprawy, a rzeczywiste

Tagi: , , , , ,

212 k.k.: wykreślić czy zmienić?

Andrzej Zoll

Reakcję karnoprawną na zniesławienie należy utrzymać – z wykluczeniem kary pozbawienia wolności oraz wyraźnym wskazaniem, że znamion czynu zabronionego nie realizują wypowiedzi ocenne oparte na faktach. Po raz kolejny zabieram głos w sprawie art. 212 penalizującego zniesławienie. Skłaniają mnie do tego wypowiedzi ważkie, ostatnio publikowane na łamach „Na wokandzie” – w reakcji na mój felieton, w którym opowiedziałem się za pozostawieniem odpowiedzialności karnej za tego typu naruszenie dobrego imienia drugiej osoby (Wykreślić art. 212 k.k.? – NW nr 1/2012). Pierwszy ze wspominanych artykułów wyszedł spod pióra eksperta w zakresie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – dr hab. Ireneusza C. Kamińskiego,

Tagi: , , ,

Pokusy trzeciej władzy

Teresa Romer

Władza dana sędziom to władza ogromna. Nie oznacza ona jednak przyzwolenia na brak szacunku wobec stron i innych uczestników postępowania. Szacunek dla innych jest wyrazem kultury i mądrości, a także sztuki panowania nad samym sobą. Sędzia decyduje o życiu drugiego człowieka. O jego wolności, prawach rodzicielskich, o bycie lub niebycie małżeństwa, o tym, czy ktoś pozostaje w stosunku pracy i czy ma prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. To przykładowe wyliczenie uprawnień sędziego wskazuje na jego szczególną pozycję w społeczeństwie. Czy ta pozycja, czy ta władza nad ludzkimi losami usprawiedliwia lekceważący nieraz czy wręcz arogancki stosunek sędziów do uczestników postępowania?

Tagi: ,