Na wokandzie Europejskiego Trubanału Praw Człowieka

ETPCz

Pomiędzy czerwcem a sierpniem br. Trybunał w Strasburgu wydał w sprawach polskich dziesięć wyroków, w których rozstrzygał merytorycznie w przedmiocie zarzucanego naruszenia Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w czterech z nich nie stwierdzając naruszenia jej postanowień. Trybunał uznał, że Polska ponosi odpowiedzialność w związku z naruszeniem Konwencji, w odniesieniu do jej art. 3, z uwagi na warunki w jakich był pozbawiony wolności skarżący (Wenerski przeciwko Polsce /Nr 2/, skarga nr 38719/09), art. 6 – w zakresie naruszenia prawa do rozpoznania sprawy karnej w rozsądnym terminie (Chyżyński przeciwko Polsce, skarga nr 32287/09), naruszenia zasady bezstronności sądu (Lewandowski przeciwko

Tagi: ,

Profesjonalnie o pomocy dzieciom

VIII Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, październik 2011 r.

Sędziowie, prawnicy, psychologowie, policjanci oraz kuratorzy pracujący z nieletnimi ofiarami przestępstw będą mieli okazję wymienić doświadczenia oraz uczestniczyć w profesjonalnych warsztatach. Współorganizatorem odbywającej się w Warszawie konferencji jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” odbędzie się po raz dziewiąty w dniach 22-23 października br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Podobnie jak w poprzednich latach, jej tematem przewodnim będzie pomoc dzieciom doświadczającym różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw najmłodszych uczestników procedur prawnych. Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawią w jej trakcie modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec nieletnich, w tym najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne dotyczące

Tagi: ,

Jubileusz Profesora

Andrzej Zoll

„Przez te 70 lat stał się Pan Profesor instytucją, której bardzo potrzebuje Polska. Gotowość zaangażowania się ponad podziałami politycznymi jest w dzisiejszych czasach rzeczą równie rzadką jak wartość, której to zaangażowanie służy, a którą w nieco bardziej honorowych czasach nazywano racją stanu” – napisał w liście gratulacyjnym Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. Andrzej Zoll od 20 lat pełni najważniejsze funkcje publiczne w państwie. Piastował stanowisko szefa Państwowej Komisji Wyborczej, był prezesem Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Współtworzył obowiązujący Kodeks karny (uchwalony w 1997 r.) oraz projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, nad którym prace niedawno zakończono w Ministerstwie Sprawiedliwości. Profesor pochodzi

Tagi: ,

Nowy wiceminister, nowa organizacja pracy

Wojciech Hajduk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Prezes Rady Ministrów z dniem 18 września powołał sędziego Wojciecha Hajduka na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nowy wiceminister przez ostatnie miesiące pełnił funkcję dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w MS. Nowy wiceminister ma 46 lat, studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 1996 r. piastował stanowiska sędziowskie – najpierw w Sądzie Rejonowym w Gliwicach (w latach 1998-2001 pełnił funkcję przewodniczącego Wydziału Cywilnego tego sądu), następnie w Sądzie Okręgowym w Gliwicach (w latach 2002-2007 przewodniczący I Wydziału Cywilnego, zaś w latach 2007-2012 – prezes tego sądu). Od 12 marca do 17 września br. sędzia

Tagi: ,