Jubileusz Profesora

Tagi: ,
Andrzej Zoll

Fot. Krzysztof Wojciewski

„Przez te 70 lat stał się Pan Profesor instytucją, której bardzo potrzebuje Polska. Gotowość zaangażowania się ponad podziałami politycznymi jest w dzisiejszych czasach rzeczą równie rzadką jak wartość, której to zaangażowanie służy, a którą w nieco bardziej honorowych czasach nazywano racją stanu” – napisał w liście gratulacyjnym Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin.

Andrzej Zoll od 20 lat pełni najważniejsze funkcje publiczne w państwie. Piastował stanowisko szefa Państwowej Komisji Wyborczej, był prezesem Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Współtworzył obowiązujący Kodeks karny (uchwalony w 1997 r.) oraz projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, nad którym prace niedawno zakończono w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Profesor pochodzi z rodziny prawniczej, o niepodległościowych tradycjach. Dziadek, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, był współtwórcą tzw. krakowskiej szkoły prawa cywilnego, pracował także w Komisji Kodyfikacyjnej opracowującej jednolite ustawodawstwo dla Polski porozbiorowej. Ojciec walczył w AK, był członkiem Delegatury Rządu Londyńskiego na Kraj. Dwaj starsi bracia brali udział i zginęli w Powstaniu Warszawskim. Dzieje swojej rodziny Profesor Zoll opisał w książce „Zollowie. Opowieść rodzinna”.

Jubileusz Profesora miał miejsce podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii w Krakowie, połączonego z obchodami 200-lecia Katedry Prawa Karnego UJ. Resort sprawiedliwości na uroczystości reprezentowali minister Jarosław Gowin i wiceminister Michał Królikowski. – Jako Minister Sprawiedliwości czerpię pełnymi garściami z dorobku prof. Zolla. Od czasów studenckich jest on dla mnie wzorem uczonego, wzorem obywatela i wzorem człowieka – stwierdził Jarosław Gowin.