Nowy wiceminister, nowa organizacja pracy

Tagi: ,
Wojciech Hajduk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Fot. Krzysztof Wojciewski

Prezes Rady Ministrów z dniem 18 września powołał sędziego Wojciecha Hajduka na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nowy wiceminister przez ostatnie miesiące pełnił funkcję dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w MS.

Nowy wiceminister ma 46 lat, studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 1996 r. piastował stanowiska sędziowskie – najpierw w Sądzie Rejonowym w Gliwicach (w latach 1998-2001 pełnił funkcję przewodniczącego Wydziału Cywilnego tego sądu), następnie w Sądzie Okręgowym w Gliwicach (w latach 2002-2007 przewodniczący I Wydziału Cywilnego, zaś w latach 2007-2012 – prezes tego sądu). Od 12 marca do 17 września br. sędzia Hajduk pełnił w Ministerstwie Sprawiedliwości obowiązki dyrektora nowopowstałego Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości.

Minister Hajduk zapowiada, że priorytetem na stanowisku Podsekretarza Stanu będzie dla niego poprawa jakości organizacji pracy sądów. – Zamierzam to osiągnąć poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych. Nie chodzi o to, by prezes sądu, sędzia wizytator czy tym bardziej Ministerstwo Sprawiedliwości kontrolowało pracę orzeczniczą sędziów. Jako sędzia świetnie rozumiem zasadę niezależności i niezawisłości, dlatego uważam, że o wysoką sprawność postępowań powinni zadbać sami sędziowie. Można to osiągnąć z wykorzystaniem narzędzi elektronicznej biurowości, jakie dziś mamy w każdym sądzie – mówi nowy wiceminister.

Sędzia Hajduk propaguje nowatorską metodę standaryzacji obiegu akt oraz wpisów do oprogramowania SAWA, uwzględniającą specyfikę pracy poszczególnych wydziałów w polskich sądach. Sprzyja ona lepszej wydajności pracy urzędników, umożliwia bieżącą kontrolę obciążenia pracą poszczególnych sędziów, a w konsekwencji przeciwdziała przewlekłości spraw. Metoda sprawdziła się w sądach okręgu gliwickiego i jest już sukcesywnie wprowadzana do sądów w całej Polsce.

– Sędziowie powinni mieć narzędzia do nadzoru nad własnymi referatami. Zdarzające się dziś przypadki opóźnienia w nadawaniu biegu sprawom, gubienia akt w sądach można zminimalizować. Podobnie, będę dążył do wyeliminowania przypadków nierównomiernego obciążania pracą zarówno sędziów, jak i urzędników – zapowiada wiceminister.

Sędzia Hajduk jest zwolennikiem wprowadzenia przepisów, których efektem ma być przyspieszenie procesu mianowania na stanowiska sędziowskie. Dziś może on trwać nawet 400-450 dni, co skutkuje zbyt długimi wakatami, zwłaszcza w sądach rejonowych. Opowiada się również za jak najszybszym wypracowaniem rozwiązań, które znacząco zwiększą liczbę kadry asystenckiej w sądach.

Nowy wiceminister nadzoruje w MS pracę Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości. Na stanowisku Podsekretarza Stanu zastąpił sędziego Grzegorza Wałejkę, który pełnił je przez ostatnie półtora roku.