Profesjonalnie o pomocy dzieciom

Tagi: ,
VIII Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, październik 2011 r.

Fot. Krzysztof Wojciewski

Sędziowie, prawnicy, psychologowie, policjanci oraz kuratorzy pracujący z nieletnimi ofiarami przestępstw będą mieli okazję wymienić doświadczenia oraz uczestniczyć w profesjonalnych warsztatach. Współorganizatorem odbywającej się w Warszawie konferencji jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” odbędzie się po raz dziewiąty w dniach 22-23 października br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Podobnie jak w poprzednich latach, jej tematem przewodnim będzie pomoc dzieciom doświadczającym różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw najmłodszych uczestników procedur prawnych. Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawią w jej trakcie modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec nieletnich, w tym najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Podczas konferencji prezentowane są również projekty i inicjatywy praktycznej pomocy najmłodszym ofiarom przestępstw i ich rodzinom, a także profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki.

Program tegorocznej konferencji przewiduje m.in. sesje plenarne, wykłady oraz profesjonalne warsztaty prowadzone w mniejszych grupach. W konferencji weźmie udział 550 uczestników (w tym 200 sędziów), a także prokuratorzy, adwokaci, policjanci, kuratorzy sądowi, biegli psycholodzy, naukowcy, również pracownicy placówek pomocowych dla dzieci z całej Polski. Wśród zaproszonych wykładowców są eksperci zagraniczni, m.in. prof. Thomas Lyon (specjalista z zakresu prawa i psychologii, University of Southern California, USA), prof. Peter Adriaenssens (psycholog dziecięcy, Catholic University of Leuven, Belgia), prof. Jan Horwath (socjolog zajmujący się warunkami życia dzieci, University of Sheffield, Wielka Brytania).

60 przyjaznych pokoi
W trakcie konferencji, certyfikaty przyjaznych pokoi przesłuchań otrzymają pomieszczenia mieszczące się m.in. w Sądzie Rejonowym w Wołowie, Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Sądzie Rejonowym w Dębicy, VI Komisariacie Policji w Krakowie, Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli i Ośrodku Psychoedukacji i Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie. We wrześniu br. zostanie z kolei zakończona weryfikacja stosownych zgłoszeń Sądu Rejonowego w Radziejowie, Sądu Rejonowego w Bartoszycach, Stowarzyszenia „Azyl” z Torunia oraz Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Możliwe jest tym samym, że liczba wszystkich ceryfikowanych pokoi przesłuchań w Polsce przekroczy wkrótce „sześćdziesiątkę”.

Pod znakiem Korczaka

W pierwszym dniu, po sesji inauguracyjnej poświęconej tegorocznemu patronowi konferencji Januszowi Korczakowi, przewidziano trzy sesje plenarne: „Przesłuchanie dziecka” (prof. Thomas Lyon), „Komunikacja z rodzicami dzieci po traumie” (prof. Peter Adriaenssens) oraz „Ciemna strona macierzyństwa. Symulowanie lub wywoływanie choroby dziecka jako forma krzywdzenia” (prof. Jan Horwath). Konferencję otworzy Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, który również wręczy certyfikaty przyjaznych pokoi przesłuchań dzieci przedstawicielom instytucji uhonorowanych tym wyróżnieniem.

Odbywające się po południu tzw. sesje równoległe skierowane będą przede wszystkim do sędziów, prokuratorów i biegłych psychologów („Przesłuchanie dziecka”), członków zespołów interdyscyplinarnych („Interwencja w przypadkach przemocy wobec dzieci”), biegłych psychologów („Postępowanie biegłych psychologów w sprawach o przestępstwa seksualne wobec małoletnich”), a także osób pracujących z dziećmi ofiarami przemocy i wykorzystywania seksualnego.

Dzień pierwszy konferencji zakończy projekcja thrillera psychologicznego „Musimy porozmawiać o Kevinie” w reżyserii Lenne Ramsay, opowiadającego o 14-letnim chłopcu z zamożnej amerykańskiej rodziny, który bez szczególnego powodu zabija dziewięcioro kolegów ze swojej szkoły.

Dzień drugi konferencji to 12 sesji równoległych prowadzonych w sześciu salach Pałacu Kultury i Nauki, skierowanych do różnych grup zawodowych mających w swojej pracy kontakt z dzieckiem pokrzywdzonym przestępstwem. Dla sędziów, prokuratorów i kuratorów najciekawsze mogą się okazać m.in. warsztaty poświęcone systemowemu przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci, przesłuchaniu dziecka, Niebieskiej Karcie – monitoringu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także standardom opiniowania w sprawach z udziałem małoletnich ofiar przestępstw.

Potrzeba wiedzy

Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” organizowana jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Fundację Dzieci Niczyje. Pozytywny odbiór i reakcje uczestników dotychczasowych jej edycji uprawniają do twierdzenia, że udział resortu w tym wydarzeniu jest wskazany. Liczba sędziów chętnych do wzięcia udziału w tegorocznej konferencji i konieczność odrzucenia kilkudziesięciu z nich z powodu braku miejsc, niewątpliwie świadczy o chęci profesjonalistów poszerzania ich wiedzy o najmłodszych ofiarach przestępstw oraz małoletnich świadkach.

Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej http://dzieckoswiadek.fdn.pl.