Ile wolności, tyle odpowiedzialności

prof. Andrzej Zoll - przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

O kondycji państwa prawa po ćwierćwieczu transformacji, wyzwaniach polityki karnej oraz przyszłości czekającej młodych adeptów prawa – wywiad z prof. Andrzejem Zollem, przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. – Państwo, racja stanu, dobro wspólne. To kategorie ważne? – Oczywiście. Bez działania w myśl dobra wspólnego funkcjonowanie społeczeństwa, także samych jednostek, byłoby niemożliwe. – Ależ Panie Profesorze, żyjemy w czasach ponowoczesnych. Dziś ważna jest indywidualna korzyść. – Jestem pewny, że to moda przejściowa. – Współtworzył Profesor kluczowe instytucje państwa prawa w Polsce, dając się poznać jako rzecznik działań na rzecz dobra wspólnego. Jednocześnie nigdy nie pełnił Pan funkcji politycznych… – Oferty polityczne

Tagi: , , , , , , ,

E-kursy dla prawników

E-learning, szkolenia przez internet

Sędziowie, prokuratorzy oraz radcowie prawni mogą, w ramach kształcenia ustawicznego, korzystać z kursów e-learningowych. Kształcenie „na odległość” cenią przede wszystkim za dostosowanie godzin nauki do własnych potrzeb oraz interaktywną formę przyswajania wiedzy. E-learning to inaczej uczenie z wykorzystaniem technologii internetowych. Uczestnik szkolenia, za pomocą komputera z dostępem do Internetu, łączy się z aplikacją, która umożliwia mu wysłuchanie nagranych wykładów, obejrzenie specjalnie przygotowanych slajdów i materiałów audio-wideo oraz rozwiązywanie ćwiczeń sprawdzających stopień zrozumienia materiału. Aplikacja taka monitoruje postępy uczestnika, sprawdza poprawność wykonywanych zadań, a nawet wystawia ocenę za kurs. Uczestnik całe szkolenie może zrealizować przy użyciu własnego laptopa, nawet nie wychodząc

Tagi: , ,

Szkolenia KSSiP – kontynuacje i nowości

Szkolenia w KSSiP z zasady cieszą się dużą popularnością

W 2013 r. budżet Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przeznaczony na kształcenie ustawiczne kadr wymiaru sprawiedliwości będzie mniejszy o ponad 60 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Ograniczenia finansowe oznaczają mniejszą liczbę miejsc na szkoleniach. W harmonogramie szkoleń KSSiP na 2013 r. znalazło się wiele pozycji, które w poprzednich latach cieszyły się dużą popularnością. Ale również sporo nowości – w tym kursy związane z wejściem w życie nowych przepisów, a także wynikające z bieżących potrzeb sędziów i prokuratorów. Liczba wszystkich szkoleń będzie jednak mniejsza niż w latach poprzednich. Powodem nie są cięcia budżetowe, ale zwiększenie kosztów stałych funkcjonowania Szkoły. W

Tagi: , ,