Budżet sądownictwa: optymizm w kryzysie

Sąd Rejonowy w Grójcu

Mimo trwającego spowolnienia gospodarczego, z roku na rok poziom wydatków w sądownictwie powszechnym rośnie. Tak będzie również w 2013 r. Zgodnie z planem budżetu, ponad połowę dodatkowych nakładów na wymiar sprawiedliwości pochłonie ustawowa rewaloryzacja wynagrodzeń sędziów i referendarzy. Projekt budżetu państwa na 2013 r. jest kolejnym planem finansowym sporządzonym w obliczu kryzysu ekonomicznego i związanych z tym ograniczeń po stronie wydatkowej. Wspomniane uwarunkowania determinują również kształt projektu planu wydatków sądownictwa powszechnego. Podobnie jak cały projekt budżetu państwa, został on opracowany z uwzględnieniem zasady zamrożenia wydatków na wynagrodzenia (na poziomie ustawy budżetowej na 2012 r., wyjątkiem są tu wynagrodzenia sędziów i

Tagi: , , , ,

Doing Business 2013: sukces polskich sądów

Logo raportu Doing Business

Najnowszy raport „Doing Business” wskazuje, że Polska jest światowym liderem reform w obszarach warunkujących prowadzenie działalności gospodarczej, w tym reform w wymiarze sprawiedliwości. To efekt dostrzeżenia przez Bank Światowy realnych zmian zachodzących w sądownictwie. W tegorocznej edycji „Doing Business” Polska awansowała o siedem pozycji, na 55. miejsce na liście krajów przyjaznych biznesowi (ze wszystkich 185 krajów). Oznacza to największy skok wśród wszystkich badanych państw. Po wielu latach reform w wymiarze sprawiedliwości, metodolodzy Banku Światowego, w oparciu o wyniki z ankiet wypełnianych przez respondentów, zauważyli pozytywny wpływ zachodzących zmian na gospodarkę. Warto podkreślić, że wskaźniki, w których zauważono największą poprawę, leżą

Tagi: , , ,

Na wokandzie ETPCz

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Prezentujemy omówienie najciekawszych orzeczeń Trybunału w Strasburgu w sprawach przeciwko Polsce, zapadłych od września do listopada 2012 r. We wspomnianym okresie Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał szesnaście wyroków, w których dwanaście razy stwierdził naruszenie przez Polskę Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Naruszenia konwencyjne W ocenie ETPcz Polska naruszyła art. 3 Konwencji wprowadzający zakaz tortur – przez wzgląd na obostrzenia zastosowane wobec osób, którym przyznano status osadzonych niebezpiecznych (sprawa Głowacki przeciwko Polsce – skarga nr 1608/08 oraz Paweł Pawlak przeciwko Polsce – skarga nr 13421/03, oba wyroki z 30 października 2012 r.), oraz z powodu trudności związanych z

Tagi: ,

Mediacja – korzyść dla prawnika

Konferencja „Mediacja – inna forma sprawiedliwości”, 17 października 2012 r.

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Mediacji eksperci związani z wymiarem sprawiedliwości zastanawiali się jak skutecznie promować tę instytucję wśród sędziów i pełnomocników prawnych. Okazją do wymiany doświadczeń była konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Międzynarodowy Dzień Mediacji był w Polsce obchodzony już po raz piąty. Jak co roku, w trzeci czwartek października, w największych miastach oraz w sądach powszechnych w całym kraju prowadzono konferencje, szkolenia oraz warsztaty dla osób zainteresowanych mediacją. Na ulicach rozdawano ulotki na temat tej instytucji, w specjalnie utworzonych punktach konsultacyjnych udzielano również porad dotyczących alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ang. Alternative Dispute Resolutions – ADR). Obchody Dnia Mediacji nie

Tagi: , , ,