Ocena (dla) sędziego

Waldemar Szmidt - Dyrektor Departamentu Sądów Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w MS

Jeśli stwierdzilibyśmy, że sprawność i efektywność podejmowanych przez nas czynności nigdy nie budzi najmniejszych zastrzeżeń, zaś kultura urzędowania oraz osobista każdego z sędziów jest nienaganna, to wówczas ze spokojem moglibyśmy uznać, że okresowa ocena pracy sędziego jest narzędziem niepotrzebnym – pisze sędzia Waldemar Szmidt, Dyrektor Departamentu Sądów Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w MS. Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych – nowelą z dnia 18 sierpnia 2011 r., która weszła w życie 28 marca 2012 r. – wprowadziła do sądownictwa powszechnego (a z uwagi na treść art. 29 ustawy z 25 lipca 2002 r. prawo o ustroju sądów administracyjnych, a

Tagi: , , , ,

Oddać okręgom, co okręgowe

Cezary Kąkol - prokurator Prokuratury Rejonowej w Żarach

Przepisy określające właściwość rzeczową prokuratury są niedoskonałe. Nie ma żadnego uzasadnienia w tym, by śledztwa w sprawach podlegających rozpoznaniu przez sądy okręgowe były prowadzone przez prokuratury rejonowe – pisze prokurator Cezary Kąkol. Jak wynika ze sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2011 r., do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wpłynęło łącznie 1 189 666 spraw karnych. Spośród nich aż 99,5 proc. (1 183 280 spraw) została zarejestrowana w prokuraturach rejonowych. Pozostałe sprawy karne w łącznej liczbie 6 386 zarejestrowano na szczeblu prokuratur okręgowych i apelacyjnych. Do tego dochodzi olbrzymia dysproporcja w zakresie etatyzacji. Spośród 6 295 prokuratorów i asesorów

Tagi: , , ,

Krytykant – polska czarownica

Łukasz Gos

Zasada, że lepiej pozostawić przestępcę bez kary niż skazać niewinnego, to część naszej kultury i zdobycz cywilizacyjna. Prawnicy podkreślają jej zastosowanie do oskarżonych o wszelkie możliwe przestępstwa. Z wyjątkiem zniesławienia – pisze doktorant Łukasz Gos. Osoba zabierająca głos na forum publicznym z definicji ma ponosić ryzyko karne – przysłowiowy miecz Damoklesa wisi nad każdą jej wypowiedzią. Takie są konsekwencje obowiązującego od dziesięcioleci w polskiej doktrynie i orzecznictwie dominującego poglądu o odwróceniu ciężaru dowodu w sprawach o zniesławienie. Norma z aluzyjnej wzmianki Kwestię odpowiedzialności w tego typu przypadkach regulują przepisy art. 212-213 k.k. Ustawodawca nie przesądza w nich wprost, że to

Tagi: , , ,

Sędzia 2.0 czyli usta Temidy

Bartłomiej Przymusiński - rzecznik prasowy SSP „Iustitia”

W świecie pełnym niezliczonych informacji, w którym ton debacie medialnej nadają już wyłącznie wypowiedzi prasowe, sędziowie nie mogą pozostać milczący. Stawką jest wizerunek wymiaru sprawiedliwości – pisze sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy SSP „Iustitia”. Na naszych oczach stary świat w wersji 1.0 umiera i rodzi się świat w wersji 2.0. System koncesji telewizyjnych oraz gazet piszących o wydarzeniach „z wczoraj” odchodzi do lamusa, ustępując miejsca nieograniczonej liczbie relacji na żywo, integracji telewizji i prasy z Internetem, błyskawicznym komunikatom Twittera. W tym nowym świecie każdy może być dziennikarzem – nie trzeba już mieć kolumny na łamach dziennika, stałego programu w telewizji

Tagi: , , , ,