Upadłość czyli szansa na nowy start

Prawo upadłościowe

Czy procedura sądowej restrukturyzacji przedsiębiorstw może funkcjonować lepiej, i to nie tylko w czasach spowolnienia gospodarczego? Jak sprawić, by upadłość była etapem procesu ekonomicznego, a nie tylko postępowaniem skoncentrowanym na dochodzeniu wierzytelności od upadłego? Oto szczegóły propozycji Ministra Sprawiedliwości w zakresie reformy prawa upadłościowego i naprawczego. Coroczne badania ankietowe przeprowadzane przez Bank Światowy na potrzeby rankingu „Doing Business” wskazują, że Polska w porównaniu z inni państwami Unii Europejskiej nie może pochwalić się skutecznymi procedurami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi. Postępowania trwają stosunkowo długo, ich koszty są wysokie, zaś kwoty odzyskiwane przez wierzycieli – zbyt niskie. W świetle innych analiz (por. badanie pt.

Tagi: , , ,

Informatyzacja sądów – korzyść dla przedsiębiorców

Informatyzacja

Za nami m.in. elektroniczne postępowanie upominawcze, zdalny wgląd do elektronicznej księgi wieczystej czy nagrywanie rozpraw. Przed nami – integracja rejestrów sądowych, dostęp on-line do informacji o stanie spraw oraz system elektronicznego potwierdzania odbioru korespondencji sądowej. Wszystko po to, by przyspieszyć postępowania i usprawnić kontakt z Temidą. Od kilku lat w Ministerstwie Sprawiedliwości realizowanych jest szereg projektów informatycznych mających na celu wprowadzenie nowych technicznych narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy sędziów i urzędników sądowych. Podejmowane działania – choćby wdrożenie elektronicznego postępowania upominawczego, umożliwienie wglądu do elektronicznej księgi wieczystej, wprowadzenie internetowego systemu zakładania i rejestrowania spółek z o.o. – przełożyły się na realne korzyści dla stron postępowań, w tym przedsiębiorców. Zmniejszył się czas

Tagi: , , , , , , ,

Niebezpieczni sprawcy: izolacja, leczenie, nadzór

Więzienie, drut kolczasty

W najbliższych pięciu latach zakłady karne opuści kilkunastu wyjątkowo niebezpiecznych sprawców przestępstw – skazanych na kary śmierci, które w 1989 r. w drodze amnestii zamieniono na kary 25 lat pozbawienia wolności. Wielu z nich zapowiada powrót do przestępczej działalności. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje reformę środków zabezpieczających mającą chronić obywateli przed tymi i podobnymi sprawcami. W l. 80 XX w. polskim społeczeństwem wstrząsnęły wyjątkowo okrutne zbrodnie, popełnione m.in. przez „Szatana z Piotrkowa” oraz „Wampira z Bytowa”. Pierwszemu, skazanemu za zgwałcenie i zamordowanie czterech chłopców, kara kończy się w lutym 2014 r. Drugi, któremu udowodniono zabójstwo i zbezczeszczenie zwłok kobiety (przed procesem przyznawał się do 70 zabójstw), opuści zakład karny w 2017 r. Wyjątkowo groźnych przestępców w podobnej sytuacji jest jeszcze kilkunastu –

Tagi: , , ,

Oblicza sprawności

Sąd jak w zegarku

Jak wynika z najnowszego raportu CEPEJ, efektywność polskich sądów kształtuje się na poziomie średniej europejskiej. W porównaniu z innymi państwami Rady Europy nie mamy też aż tak dużo sędziów i aż tak mało urzędników sądowych, jak przyjęło się uważać. Bezspornie jednak, na wymiar sprawiedliwości wydajemy względnie dużo. Europejska Komisja ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) została powołana w 2002 r. w celu zapewnienia wsparcia dla państw członkowskich Rady Europy w usprawnianiu systemów sądownictwa. Najważniejszym działaniem komisji w tym zakresie jest badanie pt. „Evaluation of European Judicial Systems” – wydawany w dwuletnich cyklach obszerny raport opisujący poszczególne czynniki decydujące dla sprawności funkcjonowania wymiarów sprawiedliwości w poszczególnych krajach. Ostatnia edycja raportu ukazała się pod koniec 2012 r.

Tagi: , , , ,

Między niezawisłością a nadzorem

Wojciech Hajduk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

O postulacie odebrania Ministrowi Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego nad sądami, skutkach likwidacji instytucji asesora oraz uzasadnieniu dla reformy znoszącej najmniejsze sądy – wywiad z sędzią Wojciechem Hajdukiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialnym za organizację sądów powszechnych. Panie Ministrze, od ponad pół roku nadzoruje Pan pion sądowniczy. Jest Pan jeszcze sędzią, czy już urzędnikiem? – Jestem sędzią, przy czym wykonuję czynności urzędnicze. Przepisy u.s.p. pozwalają na delegowanie sędziego do różnych funkcji, w tym Podsekretarza Stanu. – Krytycy wskazują, że kariera sędziego w Polsce zaczyna nazbyt przypominać karierę urzędnika. – Dlaczego? – Ukształtowanie systemu sprzyja karierze urzędniczej, typowo awansowej. A najprostszą drogą

Tagi: , , , , , , ,

Spółki – nowe rozdanie

Rejestracja spółek, temida

Rejestracja w dwa dni? Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości zapowiadają, że w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych i komandytowych taki wariant może być realny już za półtora roku. W efekcie, usprawniając pracę sądów rejestrowych, polepszono by warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Przy okazji Polska po raz kolejny poprawiłaby swoją pozycję w prestiżowym rankingu Banku Światowego „Doing Business”. Plany dotyczące skrócenia czasu rejestracji spółek zakończą się sukcesem, jeśli wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany przepisów prawa oraz uda się skomunikować ze sobą systemy teleinformatyczne Krajowego Rejestru Sądowego, Ministerstwa Finansów, Głównego Urzędu Statystycznego i ZUS. Na razie zmiany następują drobnymi krokami. Niewielkie, choć istotne uproszczenie

Tagi: , , , , ,