Radcowie promują wiedzę o sądach

Tagi: ,

Jest już dostępny, przygotowany przez Krajową Radę Radców Prawnych, film „Spacer po prawie”. Resort współpracuje z radcami w ramach propagowania edukacji prawnej wśród młodzieży.

Premierę zorganizowano 14 maja br. Film w przystępny sposób przybliża uczniom szkół ponadgimnazjalnych kluczowe aspekty związane z funkcjonowaniem sądów, rolą radców prawnych i adwokatów, a także zadaniami organów administracji rządowej.

Krajowa Rada Radców Prawnych jest m.in. stroną podpisanego 13 lutego br. porozumienia z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszeniem Sędziów „Themis” o współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach, w tym organizowania pro bono lekcji prawa. Na stronie internetowej resortu (www.ms.gov.pl) uruchomiono zakładkę „Edukacja prawna” z informacjami o działaniach realizowanych w ramach tego porozumienia. Film „Spacer po prawie” można z kolei pobrać ze strony: http://publicwww.feniks.e-eureka.pl/kirp_spacerpoprawie lub http://ms.gov.pl/