Minister Biernacki: cele i priorytety

Tagi:
Marek Biernacki - MInister Sprawiedliwości

Fot. Archiwum

Marek Biernacki ma 54 lata, urodził się w Sopocie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 80. działał w podziemnej „Solidarności”.

W latach 1989-1997 był pracownikiem naukowym WPiA UG (Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego), w tym w latach 1991-1996 r. pełnił funkcję likwidatora majątku PZPR w Gdańsku – wygrywając kilka procesów o rewindykację dóbr przejętych przez SdRP, partię-spadkobiercę PZPR.

Od 1997 r. minister Biernacki pełni mandat posła na Sejm RP – III, V, VI oraz, obecnie, VII kadencji. Uczestniczył m.in. w pracach Komisji ds. Służb Specjalnych, współtworzył instytucje świadka koronnego i świadka incognito, był współautorem ustawy o IPN, przewodniczył też Komisji śledczej do zbadania okoliczności porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. W latach 1999-2001 był ministrem spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jerzego Buzka.

Marek Biernacki na stanowisku szefa resortu sprawiedliwości zastąpił Jarosława Gowina, który urząd pełnił od listopada 2011 r. – Obejmując funkcję Ministra Sprawiedliwości postawiłem sobie za cel uczynienie możliwie dużo, by wymiar sprawiedliwości stał się bardziej przyjazny obywatelom. Niestety, pomimo rozpoczęcia wielu potrzebnych reform, większość Polaków wciąż darzy sądownictwo i prokuraturę niewielkim zaufaniem. Chciałbym, by po zakończeniu mojej misji obywatele mieli poczucie realnej zmiany na lepsze w tym obszarze działań państwa – deklaruje Biernacki.

Jakie inne priorytety stawia sobie nowy minister? – Będę zdecydowanie i konsekwentnie prowadził podjęte przez moich poprzedników działania na rzecz skrócenia czasu postępowań sądowych. Chcę kontynuować starania na rzecz racjonalizacji podziału pracy w sądach i upraszczać procedury biurokratyczne. Istotnym czynnikiem wpływającym na przyspieszenie pracy sądów będzie również dalsza, zakrojona na szeroką skalę, informatyzacja – mówi.

Minister Biernacki deklaruje też podjęcie działań na rzecz stworzenia systemu ochrony i wsparcia świadka. – Planuję przygotować rozwiązania prawne i instytucjonalne, które pozwolą zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i komfortu świadków na wszystkich etapach postępowania. Jestem głęboko przekonany, że taka zmiana nie tylko wpłynie pozytywnie na skuteczność pracy sądów, ale także doprowadzi do wzrostu zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości – zapowiada minister. – Chcę również doprowadzić do usprawnienia pracy prokuratury i dlatego zamierzam doprowadzić do końca prace nad nowelizacją k.p.k. oraz projektem ustawy Prawo o prokuraturze.

Za nie mniej ważne minister uważa działania na rzecz ułatwień dla przedsiębiorców. – Będę kontynuować starania moich poprzedników w zakresie likwidacji biurokratycznych barier i usprawnienia sądownictwa gospodarczego. Dalej prowadzone będą też prace nad kolejnymi transzami otwarcia dostępu do zawodów. Deregulacja pozostaje jednym z priorytetów rządu Donalda Tuska – mówi.

Nowy minister zapowiada jednocześnie szerokie konsultacje prowadzonych w resorcie projektów. – Chciałbym, by ostateczne decyzje o kształcie proponowanych rozwiązań poparte były znajomością różnych punktów widzenia. Liczę, że w ministerialnych pracach będziemy mieli okazję na szeroką skalę czerpać z wiedzy i doświadczenia przedstawicieli zawodów prawniczych, pracowników wymiaru sprawiedliwości i reprezentantów środowisk akademickich. Należy jednak pamiętać, że w podejmowanych reformach najważniejszy jest interes obywatela, więc właśnie ten punkt widzenia będzie dla mnie najistotniejszy – mówi minister Biernacki. red

6 maja 2013 r. prezydent na wiosek premiera powołał
Marka Biernackiego na urząd Ministra Sprawiedliwości. Nowy szef resortu z wykształcenia jest prawnikiem, zaś przez ostatnie lata sprawował mandat posła.

 

Nowi prezesi – apelacje i okręgi

Od początku grudnia 2012 r. do połowy czerwca 2013 r. Minister Sprawiedliwości powołał łącznie siedmiu sędziów do pełnienia funkcji prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych.

Do pełnienia funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego został powołany:

Sędzia Krzysztof Sobierajski – Sąd Apelacyjny w Krakowie (z dniem 1 grudnia 2012 r.) – sędzia tego sądu od 2001 r., w latach 2005-2011 r. jego wiceprezes, zaś w latach 2011-2012 – wizytator ds. gospodarczych i egzekucji; sędzia jest przewodniczącym Wydziału Wizytacji, orzeka w sprawach cywilnych.

Do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego zostali powołani:

Sędzia Przemysław Sławomir Banasik – Sąd Okręgowy w Gdańsku (z dniem 18 marca 2013 r.) – sędzia tego sądu od 2008 r., w latach 2010-2013 delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, gdzie pełnił funkcję jego prezesa; sędzia jest przewodniczącym Wydziału Wizytacyjnego, orzeka w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Sędzia Roman Jan Makowski – Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (z dniem 1 kwietnia 2013 r.) – sędzia tego sądu od 1998 r., w latach 2007-2013 jego wiceprezes; orzeka w sprawach karnych.

Sędzia Jacek Andrzej Gęsiak – Sąd Okręgowy w Katowicach (z dniem 14 lutego 2013 r.) – sędzia tego sądu od 2005 r., w latach 2010-2013 jego wiceprezes; orzeka w sprawach gospodarczych.

Sędzia Jolanta Eugenia Górska – Sąd Okręgowy we Włocławku (z dniem 1 stycznia 2013 r.) – sędzia tego sądu od 1994 r., w latach 2002-2008 jego wiceprezes; sędzia orzeka w sprawach karnych.

Do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego zostali powołani:

Sędzia Aneta Sylwia Pieczyrak-Pisulińska – Sąd Okręgowy w Katowicach (z dniem 15 marca 2013 r.) – sędzia tego sądu od 2001 r., w latach 2005-2012 wizytator ds. wieczystoksięgowych; sędzia orzeka w sprawach cywilnych.

Sędzia Sławomir Bagiński – Sąd Okręgowy w Łomży (z dniem 18 lutego 2013 r.) – sędzia tego sądu od 2004 r., w latach 2004-2005 delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie, gdzie pełnił funkcję jego prezesa; jest wizytatorem, przewodniczącym Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.red