Psycholog w niespecyficznej roli: profilowanie nieznanego sprawcy

Twarze, głowy

Wiedza biegłego psychologa może okazać się pomocna już na etapie prowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych. Dzieje się tak w sytuacjach, gdy rutynowe czynności policji nie wystarczają do wykrycia sprawcy przestępstwa, albo gdy właściwym staje się ustalenie, czy serii czynów przestępczych mogła dokonać ta sama osoba. Wśród wielu zadań stawianych psychologom sądowym coraz większą popularność w ostatnich latach zyskuje tzw. profilowanie psychologiczne. Zainteresowanie tą tematyką, łączącą obok psychologii wiedzę z obszaru kilku innych nauk sądowych jak kryminalistyka, medycyna sądowa, kryminologia czy wiktymologia, jest wzmacniane spektakularnymi sukcesami tzw. profilerów występujących w filmach fabularnych i paradokumentalnych. Opisywane w nich historie mają jednak niewiele wspólnego z rzeczywistą, żmudną pracą psychologa. Krótka historia

E-marketing dla prawnika

Komputer

Dynamicznie rozwijający się Internet to dla młodych prawników szansa na dotarcie do klientów. Jak sprawić, by strona internetowa kancelarii, blog czy aktywność w serwisie społecznościowym zaowocowały nowymi zleceniami? Oto kilka praktycznych porad dla osób rozpoczynających karierę na rynku usług prawniczych. E-marketing to nic innego jak typowe działania pro-sprzedażowe dostosowane do wymogów Internetu i jego poszczególnych narzędzi. Sprawnie wykorzystany może stać się najprostszym, najszybszym i najtańszym rozwiązaniem promocyjnym, które znacząco wpłynie na wzrost zainteresowania świadczonymi usługami prawniczymi. Narzędziami internetowego marketingu są: strona www, blog, forum dyskusyjne, serwis społecznościowy (np. Facebook, LinkedIn), portal publikacji branżowych, serwis multimedialny (np. youtube), wreszcie – działania promujące i pozycjonujące wybrane

Chcieć to móc

Kazimierz Olejnik

O zmianach czekających prokuraturę, ocenie trzech lat dorobku niezależnego Prokuratora Generalnego oraz potrzebie rzeczywistego nadzoru przełożonych nad postępowaniami – rozmowa z Kazimierzem Olejnikiem, byłym zastępcą Prokuratora Generalnego, obecnie prokuratorem w stanie spoczynku. – Od zawsze chciał Pan być prokuratorem? – Na studiach w ogóle o tym nie myślałem. Uważałem się za człowieka czynu, kusiła mnie kariera policjanta lub tajnego agenta. Myśl o pracy w prokuraturze pojawiła się po obronie pracy magisterskiej. Nie wiedziałem o niej wiele, bo nie znałem żadnego prokuratora. Na rozmowie kwalifikacyjnej szef ówczesnej prokuratury wojewódzkiej w Łodzi bardzo szybko skorygował moje wyobrażenia na temat walki ze złem. Powiedział, że proza prokuratorskiego życia to sprawy drobne, kradzież

Prokuratura przed rewolucją

Prokurator, badanie

Badania obciążenia pracą w prokuraturze pokazały, że sposób organizacji tej instytucji wymaga głębokich zmian. Należy odciążyć prokuratury rejonowe na rzecz okręgowych oraz udrożnić nieefektywny nadzór – postulują naukowcy. Truizmem jest stwierdzenie, że sytuacja prokuratury w Polsce jest trudna. Krytyka tej instytucji płynie bowiem z każdej strony – obywateli, polityków, mediów. Samo środowisko prokuratorskie, głosem chociażby Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, podaje w wątpliwość wiele rozwiązań i zasad, zgodnie z którymi instytucja ta funkcjonuje. Również środowisko naukowe nie jest pozbawione złudzeń co do jakości jej działań, zaś dotychczasowe próby jej zreformowania uznaje za niezadowalające. Z punktu widzenia naukowca sama krytyka prokuratury nie jest jednak wystarczająca. Potrzeba jeszcze

Przyspieszenie dyskrecjonalne

Andrzej Antkiewicz

Ostatnia wielka nowelizacja k.p.c. nie przyniosła rewolucji. To, czy nowe narzędzia dyscyplinujące strony wpłyną na przyśpieszenie postępowań, zależeć będzie od odpowiedniej edukacji tak stron, jak i orzeczników – ocenia sędzia. Mija właśnie półtora roku od wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381). Projekt tej ustawy, a właściwie dwa oddzielne projekty, które później scalono w jeden, przygotowywany był w Ministerstwie Sprawiedliwości przez kilka lat. Szczęśliwie prace doprowadzono do końca i po sześciomiesięcznym vacatio legis projekt stał się obowiązującym prawem. Od dawna podnoszono, że rozpoznawanie spraw sądowych w Polsce, w tym cywilnych, jest

Szkoły bezrobotnych prawników?

Piotr Machnikowski

Usiłując uczyć prawników wszystkich przepisów osiągamy dziś to, że część absolwentów nie wie o prawie niczego, inni wprawdzie wiedzą o nim naprawdę dużo, lecz znaczna część tej wiedzy jest zbędna – pisze profesor z Uniwersytetu Wrocławskiego. Na poziom wiedzy i umiejętności absolwentów szkół prawa skarżą się pracodawcy i osoby prowadzące szkolenia na aplikacjach. Problem jakości edukacji prawników został zaniedbany na poziomie koncepcyjnym, a jego rozwiązanie utrudnia wadliwa organizacja systemu kształcenia. Jeżeli nie podejmie się zdecydowanych działań, wydziały prawa mogą stać się kolejnymi fabrykami wykształconych bezrobotnych. Wiemy, że niewiele wiemy Nie chodzi nawet o to, że wydziały prawa nie umieją osiągać właściwych efektów kształcenia. Dziś nie wiemy nawet, jakich konkretnie efektów chcemy

Książki prawnicze

Jacek Wierciński – „Brak świadomości albo swobody przy sporządzaniu testamentu”

Co roku wydawcy wprowadzają na polski rynek kilka tysięcy nowych publikacji książkowych skierowanych do prawników. Są wśród nich zarówno pozycje nowe, jak i kolejne wydania uznanych tytułów. W tej rubryce chcielibyśmy przybliżyć Czytelnikom najciekawsze, naszym zdaniem, książki prawnicze, które ukazały się lub w najbliższym czasie ukażą się na rynku.wydawniczym.  Prawo spadkowe Jacek Wierciński – „Brak świadomości albo swobody przy sporządzaniu testamentu” Przywołany przez autora książki Niccolo Machiaveli, uważny obserwator ludzkich słabości, twierdził, że szybciej zapominamy o śmierci ojca niż o stracie dziedzictwa. Spokój niejednej rodziny zburzyły spory o spadek, o ważność testamentu. Zazwyczaj pojawia się w nich zarzut, iż testator, podejmując krzywdzące niedoszłych spadkobierców rozporządzenie,

Tagi: , , , ,

Kamasze dla chuligana

Andrzej Zoll

Więzienie dla pseudokibica nie jest żadnym rozwiązaniem. Rozwiązaniem służącym socjalizacji takiej osoby byłby wyrok z warunkowym zawieszeniem wykonania kary i jednoczesnym powołaniem jej do wojska na okres próby. Odpoczynek w sierpniową niedzielę na plaży w Gdyni został zakłócony przez rozwydrzonych i pewnych swojej bezkarności pseudokibiców Ruchu Chorzów. Ich głośne, często wulgarne zachowanie, znalazło finał w bitwie z członkami załogi meksykańskiego statku przebywającego w gdyńskim porcie. Wtedy dopiero wkroczyła policja, zatrzymano trzech uczestników bójki. Jeśli dokładne były informacje prasowe, to w pobiciu (tak prokuratura zakwalifikowała to wydarzenie) meksykańskich marynarzy brało udział ok. stu chuliganów ze Śląska. Sprawa stała się głośna także poza granicami Polski. Stanowisko zajęli przedstawiciele władz meksykańskich, strona Polska wyraziła ubolewanie. U premiera odbyła

Chaos w ławach obrończych?

Jacek Dubois

Czy Samuel L. Jackson mógłby zagrać Winnetou? Oczywiście, że tak, jednak zwolennicy porządku, w którym wodzowie indiańscy są Indianami, poczuliby się rozczarowani doborem aktora. Podobnie jak oskarżeni bronieni przez radców. Zgodnie z aktualną nowelizacją kodeksu postępowania karnego obrońcami, obok adwokatów, będą mogli być radcowie prawni. Nie ucierpi na tym jakość obrony, radcowie mają bowiem do tego stosowne wykształcenie. Pomysł zatem z pozoru wydaje się sensowny. Jednak podobne kompetencje mają również notariusze, prokuratorzy czy sędziowie. Mogliby bronić, a nie bronią. Posiadanie pewnych kompetencji przez określoną grupę nie oznacza przecież, że jej przedstawiciele powinni wykonywać prace należące do innego zawodu. Adwokaci od zawsze zajmują się obroną karną, zaś radcowie prawni nie zajmowali

Wielki powrót asesora

Krzysztof Sobczak

Być może już w przyszłym roku w salach sądowych ponownie pojawią się asesorzy. Nad ustawą wprowadzającą tę instytucję pracują wspólnie Prezydent, Krajowa Rada Sądownictwa i Ministerstwo Sprawiedliwości. Miejmy nadzieję, że będzie to powrót bez potknięć. Jak zapowiadają autorzy wstępnego projektu, „nowy” asesor będzie instytucją zbliżoną do urzędu sędziego. Powoływałby go Prezydent lub Przewodniczący KRS na czas określony, maksimum na pięć lat. O stanowisko takie mogliby się ubiegać na równych prawach asystenci i referendarze, absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, przedstawiciele innych zawodów prawniczych, a także osoby, które ukończyły aplikację sędziowską czy prokuratorską lub mają odpowiedni staż pracy w sądzie i

My i oni

Teresa Romer

Sędziowskiej bezstronności sprzyja powściągliwość w relacjach z przedstawicielami innych profesji prawniczych. Różne role procesowe, które pełnią „oni”, a więc różne perspektywy w ocenie ludzkich problemów, dają „nam” jak najpełniejszy obraz faktyczny i prawny prowadzonej sprawy. Taki obraz jest niezbędny do wydania właściwego rozstrzygnięcia. My, sędziowie, i oni – zajmujący miejsca po drugiej stronie stołu sędziowskiego, zadający za naszym przyzwoleniem pytania stronom i świadkom, wygłaszający mowy zawsze w pozycji stojącej, w tej samej pozycji wysłuchujący wyroków. „Oni”, czyli pełnomocnicy stron, obrońcy oskarżonych, prokuratorzy. Poza salą sądową – często nasi koledzy ze studiów, dobrzy znajomi. Jak powinny wyglądać kontakty sędziów z przedstawicielami innych profesji prawniczych? Czy należy ich unikać, by nie narazić się na zarzut stronniczości? W czasach

Deregulacji ciąg dalszy

Światła

W życie weszła pierwsza ustawa deregulacyjna, która poszerzyła dostęp m.in. do zawodów prawniczych. Jednak to nie koniec prac nad liberalizacją rynku pracy. W Sejmie jest już tzw. druga transza deregulacji, zaś Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad trzecią. Prezydent Bronisław Komorowski 9 lipca b.r. podpisał ustawę ułatwiającą dostęp do 50 zawodów. Tym samym została zrealizowana część deklaracji premiera złożonej podczas expose w dniu 18 listopada 2011 r., zobowiązującej rząd do zmniejszenia liczby zawodów regulowanych w Polsce. Zadanie przygotowania stosownych rozwiązań przypadło Ministrowi Sprawiedliwości. Pierwsza transza deregulacji liberalizuje warunki dojścia do zawodu notariusza, komornika, adwokata i radcy prawnego, a także m.in. syndyka, zarządcy nieruchomości, pracownika ochrony, trenera sportowego, przewodnika turystycznego, pilota wycieczek,

Jubileusz dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych

 Srebrny Medal Pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości

Dr hab. Maria Kała, dyrektor Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, w maju br. została uhonorowana najwyższym odznaczeniem resortowym – Srebrnym Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości. Dr Maria Kała obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. Od początku związana jest z IES, gdzie rozpoczęła pracę jeszcze podczas studiów chemicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1991-2007 kierowała w Instytucie pracownią, a następnie Zakładem Toksykologii, zaś w latach 2007-2009 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu ds. naukowych. – Rola ekspertyz sądowych w postępowaniach rośnie, z roku na rok są one również coraz trudniejsze. Najwięcej opinii, które przygotowujemy, wiąże się z genetyką sądową, prowadzeniem samochodu pod wpływem środków podobnie działających do alkoholu, identyfikacją nowych narkotyków, czyli tzw.