Zorientowani na klienta

Usługi prawnicze

W czasach, które charakteryzuje szeroko rozumiana konkurencyjność i równouprawnienie, wymogiem świadczenia usług prawnych jest postawa otwartości względem potrzeb i oczekiwań klientów. Co ona oznacza w praktyce? Poniższe uwagi, choć co do zasady kierowane są do przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych, w dużym stopniu dotyczą też prawników wymiaru sprawiedliwości. Prawnikom, choć nie tylko im, wydaje się błędnie, że wyznacznikiem zaufania do nich są wyłącznie ich umiejętności – profesjonalizm, a nawet „zimny” profesjonalizm. Tymczasem w społeczeństwie informacyjnym za zadowolenie i satysfakcję klienta, poza kompetencjami zawodowymi usługodawcy, w równym stopniu odpowiadają jego umiejętności komunikacyjne. To właśnie odpowiednie traktowanie klienta (obywatela) i umiejętność budowania z

Tagi: , , , ,

Mecenas transgraniczny

Adwokaci

Mija 10 lat od przystąpienia polski do Unii Europejskiej. To okazja, aby przypomnieć zasady związane z wolnym przepływem prawników w Unii Europejskiej. Jakie możliwości polskim adwokatom i radcom prawnym oferuje wspólny rynek? Unijny system świadczenia usług przez prawników z krajów członkowskich oparty jest na trzech dyrektywach: Dyrektywie Rady 77/249/EWG z dnia 22 marca 1977 r. w sprawie ułatwienia skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług, Dyrektywie Rady i Parlamentu Europejskiego 98/5/WE z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ułatwienia prowadzenia stałej praktyki prawniczej w innym Państwie Członkowskim niż to, w którym uzyskano kwalifikacje, a także Dyrektywie Rady 89/48/EWG

Tagi: , ,

Szkolenia KSSIP: w cieniu dużych nowelizacji

Szkolenia KSSIP

Jakie szkolenia czekają prawników wymiaru sprawiedliwości w 2014 r.? Oto przegląd najnowszej oferty kursów organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Rozpoczynający się kolejny rok szkoleń ustawicznych KSSiP zapowiada się nowatorsko. Stało się tak głównie za sprawą nowelizacji kodeksu postępowania karnego. – Nowelizacja ta ma charakter systemowy, fundamentalny i stawia szereg nowych wyzwań dla organów polskiego sytemu wymiaru sprawiedliwości. W konsekwencji przed nami zadanie realizacji ogromnego projektu sprowadzającego się do kompleksowego przeszkolenia blisko 11,5 tys. osób – mówi sędzia Adam Czerwiński, zastępca dyrektora KSSiP. Tyle bowiem osób liczy grono prokuratorów i sędziów orzekających w sprawach karnych, ich asystentów oraz asesorów prokuratorskich.

Tagi: , ,