W drodze po koronę

Psychiatra na sali sądowej

Odbycie praktyki asesorskiej umożliwi praktyczną weryfikację cech osobowościowych kandydata na urząd sędziego. Taki „sędzia na próbę” będzie dodatkowo cieszył się atrybutem pełnej niezależności od władzy wykonawczej. Ministerstwo Sprawiedliwości liczy na konsultacje ze środowiskiem prawniczym założeń projektu powrotu instytucji asesora. Czy decyzja o bezwarunkowym i dożywotnim powierzeniu urzędu sędziego, w założeniu „korony zawodów prawniczych”, może być obarczona marginesem błędu? W obecnych warunkach, gdy w konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2007 r. zlikwidowano instytucję asesora, nie można tego wykluczyć. W praktyce mogą zdarzać się sytuacje, w których przyszły sędzia – czy to aplikant Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, czy osoba z praktyką naukową,

Tagi: , ,