Na straży praw rodziny

Tagi: ,
Anna Andrzejewska

Fot. Krzysztof Wojciewski

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki ustanowił swojego pełnomocnika ds. konstytucyjnych praw rodziny. Została nim Anna Andrzejewska, socjolog i działaczka organizacji pozarządowych.

Zadaniem, jakie postawił Minister Sprawiedliwości przed pełnomocnikiem, jest upowszechnianie problematyki ochrony praw rodziny oraz analiza tworzonego i obowiązującego prawa z perspektywy jego wpływu na sytuację rodzin. – Priorytetem tych działań będzie opracowanie rozwiązań służących wzmocnieniu sądownictwa rodzinnego, w tym szerszemu korzystaniu w tego rodzaju sprawach z dobrodziejstw instytucji mediacji – mówi Anna Andrzejewska, która urząd pełnomocnika pełni od 6 września 2013 r.

Anna Andrzejewska ma 38 lat, ukończyła socjologię w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jest jedną z inicjatorek powstania oraz działaczką Związku Dużych Rodzin „Trzy plus”, prowadzi kursy dla obecnych i przyszłych rodziców. – Państwo, zapisami Konstytucji RP, w sposób szczególny chroni podstawową komórkę społeczną jaką jest rodzina oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Niestety, dziś coraz częściej zdarza się, że ta podstawowa komórka stawiana jest w gorszej sytuacji prawnej niż rodziny tworzone przez osoby stanu wolnego bądź niezwiązane małżeństwem. Mam tu na myśli nie tylko praktykę prawa rodzinnego, ale również zagadnienia prawa pracy czy podatkowe – mówi Anna Andrzejewska.

Pełnomocnik kieruje pracami Zespołu ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny, w którego skład wchodzą znani w środowisku rodzinników sędziowie: Agnieszka Rękas, Ewa Korszeń oraz dr Paweł Jaros, były Rzecznik Praw Dziecka. Pracują w nim także eksperci MS – Grzegorz Płatek i Jerzy Ferenz (jednocześnie sekretarz zespołu). Jedną z pierwszych inicjatyw pełnomocnika było – wobec głosów środowisk społecznych wskazujących na rzekomą powszechną dyskryminację ojców w postępowaniach z zakresu k.r.i.o. – zainspirowanie badań aktowych odnośnie skutków feminizacji sądownictwa rodzinnego oraz praktyki sądów w sprawach, w których ojcowie składają wnioski o przyznanie im władzy rodzicielskiej. Badania takie zlecono Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

– Nie przyszłam do Ministerstwa po to, by pouczać środowisko prawnicze, jestem tutaj, by wspólnie z sędziami, kuratorami i organizacjami pozarządowymi poszukać praktycznych rozwiązań gwarantujących poszanowanie praw rodziny. Pierwszym moim krokiem będzie opracowanie białej księgi przepisów, które dziś albo dyskryminują rodzinę opartą na małżeństwie, albo nie dają jej tylu pożytecznych udogodnień, którymi cieszą się inne związki – deklaruje Anna Andrzejewska.