Prawa ręka informatyzacji

Tagi: ,
Klawiatura

Fot. Splorp / Flickr

Prezes Rady Ministrów z dniem 30 września 2013 r. na wiosek prof. Jacka Gołaczyńskiego odwołał go z funkcji Podsekretarza Stanu w MS. Profesor nadal, obecnie w randze pełnomocnika ministra, nadzoruje proces informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

Jacek Gołaczyński funkcję wiceministra pełnił przez ponad półtora roku. Wcześniej przez lata związany był z resortem, najpierw jako szef zespołów powoływanych do realizacji projektów informatyzacji sądownictwa i elektronizacji procedur sądowych, następnie jako koordynator krajowy wdrożeń informatycznych w wymiarze sprawiedliwości.

Profesor jest autorem koncepcji i jednym z inicjatorów wprowadzenia do porządku prawnego instytucji elektronicznego postępowania upominawczego, która ukróciła praktyki dłużników skutecznie uchylających się od regulowania drobnych zobowiązań. W okresie pełnienia funkcji wiceministra, prof. Gołaczyński nadzorował reformę EPU w celu ograniczenia możliwości dochodzenia roszczeń w e-sądzie (do wierzytelności, które stały się wymagane w okresie trzech lat od wniesienia powództwa) oraz uszczegółowienia identyfikacji stron postępowania (wymóg podania numeru PESEL lub KRS pozwanego). Jako członek kierownictwa MS, profesor nadzorował również m.in. wdrożenie systemu nagrywania rozpraw sądowych (tzw. e-protokół), budowę wspólnego dla wszystkich sądów portalu informacyjnego (umożliwiającego stronom bieżący wgląd w stan ich spraw) oraz portalu orzeczeń (zapewniającego dostęp do treści wyroków), usprawnił funkcjonowanie sądowych rejestrów (zmiany w dostępie do informacji i odpisów z KRS oraz integracja KRK z KRS). W zdecydowanej większości projekty te narodziły się wcześniej również z jego inspiracji.

Profesor jest sędzią Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, kierownikiem Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, a także członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Z chwilą ustąpienia ze stanowiska wiceministra, objął funkcję pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości – koordynatora krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych.