Atrakcyjnie i przystępnie

Broszury przybliżające funkcjonowanie procedur prawnych, spotkania edukacyjne dla młodzieży, zmodernizowana strona internetowa resortu. Narzędzia te posłużą do przybliżenia obywatelom ich praw w sądzie i prokuraturze, a także problematyki wymiaru sprawiedliwości. Wprowadzenie nowych i atrakcyjnych form działań informacyjno- edukacyjnych to jedno z głównych założeń projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu, rozpoczęta przez Ministerstwo Sprawiedliwości we wrześniu 2008 r., podyktowana jest nienajlepszym wizerunkiem instytucji ochrony prawnej w opinii publicznej. Brak społecznego zaufania wobec sądów i prokuratur potwierdzają wyniki szeregu badań i sondaży, do tego należy dodać niski poziom wiedzy obywateli

Integracja zawodowa szansą dla nieletnich

Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło realizację dwóch projektów przygotowujących młodzież z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich do wejścia na rynek pracy. Ponad ośmiuset podopiecznych zdobyło praktyczną wiedzę na temat wyszukiwania ofert pracy, pisania CV oraz udziału w rozmowach kwalifikacyjnych z pracodawcami. Na dzień 31 grudnia 2009 r., w 35 funkcjonujących w Polsce zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich przebywało blisko 1,7 tys. nieletnich. Każdego roku na rynek pracy wkracza średnio 800 wychowanków tych placówek. Tylko niewielu z nich wie, jak się na tym rynku odnaleźć. – Bardzo często młodzież, która trafia do zakładów i schronisk, pozbawiona jest podstawowych umiejętności społecznych. Wynika