Aplikacje prawnicze

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach - Katarzyna Czajkowska - Matosiuk

Katarzyna Czajkowska – Matosiuk – „Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach” (wznowienie) Czwartego wydania doczekała się praca absolwentki WPiA UW oraz Szkoły Głównej Handlowej, obecnie doktorantki na WPiA UW. Trzytomowa publikacja, jak wskazuje sama autorka, jest rezultatem jej doświadczeń z przygotowań do egzaminów na aplikację. Konstrukcja kolejnych tomów jest hasłowa, zaś każdy z nich poświęcono odrębnej gałęzi prawa. Autorka w sposób przystępny opisuje najpierw zagadnienie z danej dziedziny, następnie wskazuje właściwe odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, które tego zagadnienia dotyczą (pytania, które padały na egzaminach, względnie takie, które paść mogą). Odpowiedzi zawierają wskazanie właściwej podstawy prawnej, jednak omówienia zagadnień niestety nie

Tagi: ,

Prawo karne

Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka - Andrzej Gaberle

Andrzej Gaberle – „Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka” (wznowienie) „Dowody są tkanką procesu karnego, dzięki nim proces żyje i (…) może osiągać swoje cele” – zauważa autor we wstępie do pierwszego wydania monografii. Prof. Andrzej Gaberle, w latach 1979-2006 kierownik Katedry Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest autorem 11 książek oraz ponad 100 studiów i artykułów naukowych. Jego wiedza i doświadczenie dydaktyczne pozwoliły na opracowanie książki, w której przedmiot licznych opracowań, komentarzy i zbiorów orzecznictwa został rzetelnie omówiony w jednym miejscu. Trzy lata po pierwszym wydaniu „Dowodów…” ukazuje się wznowienie tej pracy. Książka została uzupełniona o najnowszą literaturę przedmiotu

Tagi:

Prawo karne

Andrzej Marek – „Kodeks karny. Komentarz” (wznowienie) Trudno przecenić dobry praktyczny komentarz. Takim właśnie jest publikacja autorstwa prof. Andrzeja Marka – kierownika Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wybitnego teoretyka, ale również uczestnika prac, które doprowadziły do powstania kodeksu z 1997 r. Komentarz napisany jest syntetycznie, komunikatywnym językiem, który czasem w prostym podręcznikowym stylu definiuje pojęcia istotne dla właściwej kwalifikacji prawnej czynu, np. bezpiecznej szybkości czy ograniczonego zaufania. Konstrukcja odniesień do poszczególnych przepisów jest konsekwentna i klarowna. W pierwszej kolejności dowiadujemy się o znamionach przestępstwa, jego stronie przedmiotowej i podmiotowej oraz przedmiocie ochrony. Dalej następuje nawiązanie do ważniejszych

Tagi: