Prawo karne

Tagi:
Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka - Andrzej Gaberle

Fot. Wolters Kluwers

Andrzej Gaberle – „Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka” (wznowienie)

„Dowody są tkanką procesu karnego, dzięki nim proces żyje i (…) może osiągać swoje cele” – zauważa autor we wstępie do pierwszego wydania monografii. Prof. Andrzej Gaberle, w latach 1979-2006 kierownik Katedry Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest autorem 11 książek oraz ponad 100 studiów i artykułów naukowych. Jego wiedza i doświadczenie dydaktyczne pozwoliły na opracowanie książki, w której przedmiot licznych opracowań, komentarzy i zbiorów orzecznictwa został rzetelnie omówiony w jednym miejscu.

Trzy lata po pierwszym wydaniu „Dowodów…” ukazuje się wznowienie tej pracy. Książka została uzupełniona o najnowszą literaturę przedmiotu oraz istotniejsze orzeczenia, które zapadły od momentu ukazania się pierwszego wydania. Dynamiczny rozwój nauki o dowodach niejednokrotnie stał się dla autora powodem do ponownego przemyślenia uprzednio zajętego stanowiska, co czyni z tego wydania pracę nie tylko uaktualnioną, ale także częściowo zmienioną. Szczególną wartość nadaje jej precyzyjne omówienie (w rozdziale trzecim) kolejnych źródeł dowodowych i sposobów uzyskiwania w oparciu o nie istotnych dla procesu informacji. Autor często odwołuje się do dorobku judykatury, zaś tezy ważniejszych orzeczeń traktuje jako przyczynek do rozważań, które częstokroć prowadzą go do krytyki przyjętego przez sąd rozstrzygnięcia.

Książka napisana została przystępnym językiem, a jej układ jest przejrzysty. Poszczególne ustępy w ramach rozdziałów poświęcono kolejnym zagadnieniom, dodatkowo na marginesie wytłuszczono hasłowo kluczowe tematy. W mojej ocenie książka ta obowiązkowo powinna znaleźć się w bibliotece sędziego karnisty, także prokuratora i adwokata występującego w sprawach karnych.

Wydawca: Wolters Kluwers Polska, s. 415, cena 99 zł

Recenzje przygotował