Adapciak 2010

Tagi: ,
Adapciak to okazja do zapoznania się z realiami studiów prawniczych

Fot. UW

Jesteś świeżo upieczonym studentem prawa lub administracji? Chcesz nawiązać nowe znajomości, zintegrować się z przyszłymi studentami? XIV Ogólnopolski Obóz Adaptacyjny dla Studentów Prawa i Administracji „Adapciak 2010” to okazja, by poznać arkany życia studenckiego jeszcze przed rozpoczęciem zajęć.

W Adapciaku co roku bierze udział blisko 120 przyszłych studentów pierwszego roku prawa i administracji, a także kolejne 80 osób – organizatorzy wyjazdu, zaproszeni goście oraz studenci zagraniczni. W tym roku obóz odbędzie się w dniach 13-19 września w Jastarni. Jednak to nie nadmorska lokalizacja, a program imprezy ma sprawić, że na długo zapadnie ona w pamięci uczestnikom.

Podczas obozu odbędą się prelekcje uznanych profesorów prawa spotkania z praktykami (m.in. z notariuszem, sędzią, radcą prawnym) czy zajęcia warsztatowe – taneczne i plastyczne. Oprócz tego program obozu przewiduje koncerty, imprezy tematyczne i zajęcia sportowe. Dodatkową atrakcją są profesjonalne szkolenia z zakresu autoprezentacji, negocjacji czy prawniczego języka angielskiego. Młodzi ludzie, którzy niewiele jeszcze wiedzą o studiowaniu, będą mogli zasięgnąć rady starszych kolegów, opiekunów i organizatorów obozu, a także poznać realia akademickie w innych krajach Europy.

Największą korzyścią płynącą z uczestnictwa w obozie jest możliwość nawiązania nowych znajomości ze studentami z całej Polski, a przede wszystkim kolegami i koleżankami, z którymi za kilka tygodni wspólnie rozpocznie się studia. Ogrom wspomnień, którymi po dzień dzisiejszy dzielą się uczestnicy wszystkich edycji „Adapciaka”, jest najlepszą reklamą dla tego wydarzenia – mówi Ewa Owedyk, koordynator tegorocznej edycji obozu.

Patronat honorowy nad Adapciakiem objął prof. dr hab.

oraz dziekani wydziałów prawa i administracji 17-tu uczelni wyższych w całej Polsce. Koszt udziału w obozie wynosi 399 zł, zgłoszenia przyjmowane będą do 14 sierpnia br. Więcej informacji na stronie internetowej organizatora: www.elsa.org. pl/adapciak.

Kalendarium
30 czerwca 2010, cała Polska: Konkursy „Nauka przeciw fałszerstwom” i „Fałszerzom stop”
Podrabianie dokumentów, fałszowanie pieniędzy, wyłudzenia, oszustwa internetowe – to niektóre problemy, jakie można poruszać w pracach zgłaszanych do konkursów „Nauka przeciw fałszerstwom” (konkurs dla pracowników naukowych i doktorantów) oraz „Fałszerzom stop” (konkurs dla studentów). Uczestnicy obu konkursów powinni do 30 czerwca przesyłać prace (nie dłuższe niż 20 stron znormalizowanego maszynopisu) na adres organizatora konkursu, Fundacji „Ubi societas, ubi ius”. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Regulamin i dokumenty zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej Fundacji – www.tamprawo.org.15-17 września 2010, Gdańsk: Konferencja „Zbiorowe Prawo Pracy w XXI w.”
Z okazji przypadającej w tym roku trzydziestej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i utworzenia pierwszego w naszej części Europy niezależnego związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, Katedra Prawa Pracy WPiA UG organizuje konferencję pt. „Zbiorowe Prawo Pracy w XXI wieku”. Organizatorzy chcą nie tylko uczcić ważną rocznicę, ale również nawiązać do aktualnie obowiązującego porządku prawnego w zakresie zbiorowego prawa pracy oraz zastanowić się nad kierunkami jego rozwoju. Więcej szczegółów na stronie internetowej www.prawo.univ.gda.pl.

Lipiec – wrzesień 2010, Warszawa: Letnie praktyki w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Dział prawny Fundacji Helsińskiej zaprasza studentów wydziałów prawa do odbycia miesięcznych, nieodpłatnych praktyk, które są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich. W programie stażu m.in. opracowywanie projektów opinii prawnych, analiza spraw, obserwowanie rozpraw sądowych, uczestnictwo w konferencjach i seminariach przygotowanych przez Fundację. Więcej informacji na stronie www.hfhrpol.waw.pl.