Gdzie najlepiej studiować prawo?

Tagi: ,

Jakość kadry, siła kształcenia, poziom absolwentów opuszczających mury uczelni – to główne kryteria brane pod uwagę przez twórców rankingów wydziałów prawa. Tego typu zestawienia publikuje m.in. Gazeta Prawna, w tym roku zaś po raz pierwszy także Rzeczpospolita wspólnie z miesięcznikiem Perspektywy.

W Rankingu Szkół Wyższych Rzeczpospolitej i Perspektyw, którego wyniki ogłoszono w maju br., wśród wydziałów prawa i administracji zwyciężył Uniwersytet Warszawski. Drugie miejsce zajął WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś trzecie – WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ranking powstał na bazie opinii kadry akademickiej, opinii pracodawców oraz liczby publikacji i cytowań naukowców zatrudnianych przez oceniane wydziały.

Inne kryteria oceny biorą pod uwagę twórcy najbardziej prestiżowego rankingu wydziałów prawa publikowanego rokrocznie na łamach Gazety Prawnej.

Do najważniejszych przesłanek należą: liczba pracowników naukowych na 100 studentów, liczba publikacji naukowych pracowników wydziału w danym roku w stosunku do liczby pracowników, możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz stopnia doktora, a także liczba godzin ćwiczeń wymaganych do przystąpienia do egzaminów z prawa cywilnego, prawa karnego, prawa handlowego, postępowania karnego oraz postępowania cywilnego. W latach 2007-2009 zwycięzcą tego rankingu był WPiA UW. Wyniki tegorocznego zestawienia poznamy w pod koniec czerwca.

Nieco inne rankingi skuteczności kształcenia przyszłych prawników przyniosły wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne. Podczas ubiegłorocznego naboru najlepiej przygotowanymi zdającymi okazali się absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ł ódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu w Białymstoku.