Magister od konkurencji

Tagi:

Prezes UOKiK wraz ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji ogłosił drugą edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską nt. ochrony konkurencji. Zwycięzca otrzyma nagrodę 5 tys. zł.

Do konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą prawa antymonopolowego można zgłaszać prace, które zostały obronione w terminie od 1 czerwca 2009 do 30 czerwca 2010 roku. Jury oceni ich jakość merytoryczną, formę, także nowatorskie ujęcie zagadnienia oraz poziom edytorski. Nagroda za najlepszą pracę wynosi 5 tys. zł, druga i trzecia nagroda to odpowiednio 2 i 1 tys. zł. Dodatkowo Stowarzyszenie Prawa Konkurencji przyzna wyróżnienie (3 tys. zł) dla autora pracy, która swą tematyką obejmie praktyczny aspekt analizowanego problemu. – W składzie kapituły konkursowej znajdują się wybitni specjaliści w dziedzinie prawa gospodarczego oraz ekonomii – mówi Kamila Acholonu-Boruc z Departamentu Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej UOKiK.

W pierwszej edycji konkursu wśród najlepszych opracowań tematu znalazły się prace o następującej tematyce: „Zasady zwrotu bezprawnie przyznanej pomocy: implementacja negatywnych decyzji Komisji w Polsce oraz w Niemczech” (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Zasada ne bis in idem oraz jej zastosowanie we wspólnotowym prawie konkurencji” (Uniwersytet Warszawski), „Private Enforcement we wspólnotowym prawie kartelowym. Interferencje między kompensacyjną i prewencyjną funkcją roszczeń odszkodowawczych” (Uniwersytet Jagielloński) oraz „Prawo własności intelektualnej a prawo konkurencji w systemie prawnym Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki” (Uniwersytet Jagielloński).

Prace należy przesyłać do 15 lipca 2010 r. na adres UOKiK. Zgłoszenie musi zawierać wypełniony formularz, dwa egzemplarze pracy magisterskiej (jeden w miękkiej oprawie, drugi na nośniku elektronicznym), a także jej streszczenie. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.uokik.pl.