Sezon na egzaminy wstępne

Tagi: , ,
Absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego

Fot. UW

Zbliżają się terminy egzaminów na aplikacje. Kandydaci na sędziów i prokuratorów do pierwszego etapu konkursu przystąpią w połowie lipca, aspirujący do zawodu adwokata, radcy prawnego, notariusza i komornika z egzaminem zmierzą się we wrześniu. Jednak terminy składania wymaganych dokumentów mijają znacznie wcześniej, bo już w czerwcu i sierpniu.

Nabór na roczną aplikację ogólną, która otwiera drogę do zawodu sędziego i prokuratora, po raz pierwszy przeprowadzono rok temu. Tegoroczny egzamin odbędzie się według zmienionych niedawno przepisów. Po pierwsze: test (150 pytań) sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa będzie trwał krócej, bo zamiast czterech godzin, trzy. Po drugie: wydłużony zostanie czas trwania egzaminu w drugim etapie konkursu (trzy kazusy do rozwiązania – z prawa prywatnego, z prawa karnego, z procedur administracyjnych, finansów i prawa wspólnotowego), z dwóch do trzech godzin. Po trzecie: zamiast dwóch tygodni, komisja egzaminacyjna na sprawdzenie prac po drugim etapie konkursu będzie miała miesiąc.

Zgłoszenia na egzamin wstępny na aplikację ogólną należy składać do 18 czerwca br. do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Jednak studenci, którzy do tego czasu nie zdążą się obronić, wciąż mogą wziąć udział w konkursie. Jak informuje na swojej stronie internetowej KSSiP, zgłoszenie może również złożyć kandydat, który posiada zaświadczenie, że zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do naboru takiego kandydata jest złożenie przez niego, nie później niż 14 dni przed terminem prze- Aplikacje prawnicze Sezon na egzaminy wstępne prowadzenia konkursu, odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

Udział w egzaminie na aplikację ogólną kosztuje 658,50 zł. Pierwszy jego etap zostanie przeprowadzony 24 lipca o godz. 11, drugi – 14 sierpnia br. L ista dokumentów, jakie należy złożyć wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do konkursu, znajduje się na stronie internetowej KSSiP – www.kssip.gov.pl.

Egzaminy na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą odbędą się 25 września br. o godz. 11. Termin składania zgłoszeń upływa 11 sierpnia (aplikacja adwokacka, notarialna, radcowska) oraz 6 sierpnia (aplikacja komornicza). Egzamin na aplikacje adwokacką, radcowską oraz notarialną, tak jak w ubiegłym roku, będzie składał się ze 150 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Pozytywny wynik z zapewni uzyskanie co najmniej 100 punktów, czyli 66 proc. poprawnych odpowiedzi. Opłata za egzamin, podobnie jak w przypadku aplikacji ogólnej, przy wszystkich rodzajach aplikacji korporacyjnych wynosi 658,50 zł. L ista dokumentów, jakie należy złożyć wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu oraz wykaz jednostek, gdzie takie zgłoszenia należy składać, dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Tam także można znaleźć wykaz aktów prawnych będących podstawą do opracowanych pytań testowych.