Prokurator – sędzia i jego pięciu zastępców

Andrzej Seremet

31 marca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, rozdzielająca funkcje Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Zgodnie z nowymi regulacjami, Prokuratora Generalnego powołuje na 6-letnią kadencję Prezydent RP spośród kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratorów. Do pełnienia tej funkcji KRS przedstawiła na początku br. dwóch kandydatów – dotychczasowego Prokuratora Krajowego Edwarda Zalewskiego oraz krakowskiego sędziego Andrzeja Seremeta, którego 5 marca 2010 r. Prezydent powołał na urząd Prokuratora Generalnego. 20 kwietnia nominowano trzech jego zastępców. Andrzej Seremet jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od połowy l. 80-tych orzekał w Sądzie Rejonowym, następnie w

Tagi: , ,

Pomoc dla bliskich ofiar katastrofy

Podpisanie porozumienia w sprawie pomocy rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej (od lewej: Maciej Bobrowicz, Lech Borzemski, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Michałowski)

Z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości przedstawiciele samorządu adwokackiego, radcowskiego i notarialnego udzielili kilkudziesięciu bezpłatnych porad prawnych dla członków rodzin ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku. 27 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości szef resortu Krzysztof Kwiatkowski podpisał z przedstawicielami samorządów prawniczych porozumienie dotyczące bezpłatnej pomocy prawnej dla osób, które w katastrofie prezydenckiego samolotu w Smoleńsku straciły swoich najbliższych. Z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej podpis pod dokumentem złożył p.o. Prezesa Rady mecenas Andrzej Michałowski, w imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych – prezes Rady Maciej Bobrowicz, zaś w imieniu Krajowej Rady Notarialnej – prezes Rady Lech Borzemski. W ramach Porozumienia środowiska prawnicze udzieliły porad w

Tagi:

Obywatel w sądzie i prokuraturze

Broszury informacyjne - Obywatel w postępowaniu karnym, cywilnym i sądowoadminisracyjnym

Rozpoczęła się dystrybucja 135 tys. broszur Ministerstwa Sprawiedliwości, które pomogą osobom występującym przed organami wymiaru sprawiedliwości poznać ich prawa i obowiązki. Wychodząc naprzeciw potrzebom informacyjno- edukacyjnym Polaków, w maju br. Ministerstwo Sprawiedliwości wydało trzy broszury pod wspólnym tytułem „Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze”. Nakład publikacji w wysokości 135 tys. egz. do końca 2010 r. trafi do sądów, prokuratur, komend policji oraz instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych. Broszury otrzymają również działające w sądach punkty obsługi interesantów (łącznie 90 punktów otrzyma ponad 13 tys. broszur). Każda z trzech broszur poświęcona jest innemu rodzajowi postępowania – procedurze karnej, cywilnej oraz

Tagi:

Dobro małoletnich priorytetem

Priorytetowe rozpatrywanie przez sądy spraw z udziałem małoletnich ofiar przestępstw – oto najnowsza inicjatywa Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem. 7 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie działającej przy Ministrze Sprawiedliwości Rady. Spotkanie poświęcone było omówieniu inicjatywy członków Rady w zakresie priorytetowego rozpoznawania w sądach spraw z udziałem małoletnich pokrzywdzonych. Informację na ten temat przedstawiła sędzia Anna Maria Wesołowska, pomysłodawczyni idei. Podczas dyskusji szczególną uwagę zwrócono na przepisy prawa europejskiego i międzynarodowego, które zobowiązują osoby działające w imieniu organów wymiaru sprawiedliwości do szczególnego traktowania dzieci – ofiar lub świadków przestępstw. Zgodnie z tymi regulacjami postępowania sądowe z udziałem dzieci winny rozpoczynać

Tagi: ,

Wizyta Ministra Sprawiedliwości Rosji

Podpisanie memorandum o współpracy (Aleksander Konowałow, Krzysztof Kwiatkowski)

Krzysztof Kwiatkowski i Aleksander Konowałow podpisali „Memorandum o współpracy”. W dniach 3-4 czerwca na zaproszenie Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z wizytą w Polsce gościł Aleksander Konowałow, Minister Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej. Szefowie obu resortów podpisali „Memorandum o współpracy”, które umożliwi wymianę informacji i doświadczeń w zakresie stosowania prawa oraz funkcjonowania procedur sądowych w Polsce i Federacji Rosyjskiej, a także organizowanie przez oba resorty konferencji, seminariów i staży dla prawników z Polski i Rosji. Rozmowy ministrów dotyczyły również prac nad projektami dwóch polskorosyjskich umów – „Porozumienia o bezpośrednim porozumiewaniu się sądów w zakresie udzielania pomocy prawnej w sprawach cywilnych” oraz umowy o

Tagi:

Jakie zmiany w procedurze karnej?

Konferencja Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego poświęcona kierunkom zmian w post

Usprawnienie postępowania przy jednoczesnym zagwarantowaniu dojścia do prawdy materialnej i przestrzeganiu gwarancji  procesowych – to główny cel, jaki w pracach nad prawem karnym procesowym stawia sobie Komisja Kodyfikacyjna. 30 marca br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się konferencja Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego poświęcona kierunkom zmian w postępowaniu karnym. Konferencję prowadził przewodniczący Komisji, prof. Andrzej Zoll , oraz jej wiceprzewodniczący, prof. Piotr Hofmański. W obradach wzięli udział członkowie kierownictwa resortu sprawiedliwości, z ministrem Krzysztofem Kwiatkowskim i wiceministrami Stanisławem Chmielewskim, Krzysztofem Kluzem oraz Zbigniewem Wroną, jak również naukowcy zajmujący się procedurą karną. Spotkanie rozpoczęto od prezentacji referatów przedstawiających niedomagania postępowania karnego oraz propozycje

Quo vadis radcowie i adwokaci?

Seminarium pt. „Przyszłość reform dotyczących zawodów prawniczych”

Dyskusja o reformie komercyjnych zawodów prawniczych jest potrzebna. Pytanie, w jakim kierunku powinna zmierzać. Zagadnienie to było przedmiotem debaty przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz samorządów adwokackiego i  radcowskiego, którą zorganizował Instytut Spraw Publicznych. 23 marca br. w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, w ramach realizowanego przez ISP programu „Obywatel i Prawo”, odbyło się seminarium pt. „Przyszłość reform dotyczących zawodów prawniczych”. Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in. Jacek Czaja , Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Andrzej Michałowski reprezentujący Naczelną Radę Adwokacką, a także Łukasz Bojarski z Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Moderatorem spotkania był

Przesłuchania przyjazne dzieciom

Konferencja w sprawie kampanii informacyjnej Dziecko – świadek szczególnej troski

Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Fundacją Dzieci Niczyje rozpoczęło trzeci etap kampanii „Dziecko – świadek szczególnej troski”. Podczas konferencji inauguracyjnej przedstawiono działania, których wprowadzenie ma wpłynąć na zmianę sposobu prowadzenia czynności procesowych w postępowaniach z udziałem małoletnich. 3 marca 2010 r. w siedzibie Ministerstwa odbyła się konferencja inaugurująca trzeci etap kampanii „Dziecko – świadek szczególnej troski”. Tegoroczna edycja, realizowana pod hasłem „Będę przesłuchany / Będę przesłuchana”, szczególny nacisk kładzie na sposób realizacji procedur prawnych, w których uczestniczą dzieci – ofiary bądź świadkowie przestępstw. W przeciwieństwie do pierwszej edycji (realizowanej w 2004 r.), która miała na celu zwrócenie uwagi sędziom i prokuratorom

Nominacja dla Górskiego

Antoni Górski

Sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Antoni Górski został 31 marca br. wybrany na przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Zastąpił na tym stanowisku sędziego SN Stanisława Dąbrowskiego, który piastował je przez dwie kolejne czteroletnie kadencje. Antoni Górski był jedynym zgłoszonym kandydatem. W głosowaniu tajnym poparło go 22 z 24 członków KRS, dwóch wstrzymało się od głosu. Wybrano również wiceprzewodniczących Rady, którymi zostali: Ryszard Pęk, prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz Roman Kęska, wiceprezes Sądu Okręgowego w Siedlcach. Sędzia Górski studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1990 r. był sędzią Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. W 1997 r. został powołany na sędziego

Wieczysta Księgi w Internecie – dla wszystkich

Strona internetowa Elektronicznej Księgi Wieczystej

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło bezpłatny system umożliwiający przeglądanie rejestrów Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych za pośrednictwem Internetu. Począwszy od 16 czerwca br. każdy obywatel, znając numer księgi wieczystej, może zapoznać się z jej zawartością bez konieczności złożenia wizyty w Wydziale Ksiąg Wieczystych odpowiedniego sądu rejonowego. Wystarczy „wizyta” na stronie internetowej http://ekw.ms.gov.pl. W dniu udostępnienia systemu do powszechnego użytku zanotowano ok. 100 tys. odwołań do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. – Cieszę się, że podjęte przez nas działania z jednej strony ułatwiły życie obywatelom, a z drugiej odciążyły pracowników sądów – skomentował Krzysztof Kwiatkowski, szef resortu sprawiedliwości. Dostęp on-line umożliwia przeglądanie informacji

Tagi: ,