Nominacja dla Górskiego

Antoni Górski

Fot. Biuro KRS / Adam Kryszkiewicz

Sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Antoni Górski został 31 marca br. wybrany na przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Zastąpił na tym stanowisku sędziego SN Stanisława Dąbrowskiego, który piastował je przez dwie kolejne czteroletnie kadencje.

Antoni Górski był jedynym zgłoszonym kandydatem. W głosowaniu tajnym poparło go 22 z 24 członków KRS, dwóch wstrzymało się od głosu. Wybrano również wiceprzewodniczących Rady, którymi zostali: Ryszard Pęk, prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz Roman Kęska, wiceprezes Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Sędzia Górski studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1990 r. był sędzią Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. W 1997 r. został powołany na sędziego Sądu Najwyższego. – Zamierzam kontynuować pracę mojego poprzednika, sędziego Stanisława Dąbrowskiego, który zrobił dużo dobrego dla środowiska. Główny cel prac Rady upatruję w naborze najlepszych prawników do zawodu sędziego – mówi w wywiadach nowopowołany przewodniczący KRS.