Obywatel w sądzie i prokuraturze

Tagi:
Broszury informacyjne - Obywatel w postępowaniu karnym, cywilnym i sądowoadminisracyjnym

Fot. Piotr Potrebka

Rozpoczęła się dystrybucja 135 tys. broszur Ministerstwa Sprawiedliwości, które pomogą osobom występującym przed organami wymiaru sprawiedliwości poznać ich prawa i obowiązki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom informacyjno- edukacyjnym Polaków, w maju br. Ministerstwo Sprawiedliwości wydało trzy broszury pod wspólnym tytułem „Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze”. Nakład publikacji w wysokości 135 tys. egz. do końca 2010 r. trafi do sądów, prokuratur, komend policji oraz instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych. Broszury otrzymają również działające w sądach punkty obsługi interesantów (łącznie 90 punktów otrzyma ponad 13 tys. broszur).

Każda z trzech broszur poświęcona jest innemu rodzajowi postępowania – procedurze karnej, cywilnej oraz sądowoadministracyjnej. Poza podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości, główny nacisk położono w nich na wyeksponowanie informacji o prawach i obowiązkach obywatela.

Publikacja w sposób przystępny prezentuje często zawiłe dla przeciętnego obywatela procedury prawne. Informacje te mają ułatwić osobom występującym przed organami wymiaru sprawiedliwości odnalezienie się w poszczególnych etapach postępowania sądowego i różnych rolach procesowych – świadka, oskarżonego bądź powoda. Dodatkowo w każdej broszurze zamieszczono wzory dokumentów i formularzy przydatnych interesantom instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Pierwszą partię 84 tys. broszur otrzymały już poszczególne sądy i prokuratury objęte dystrybucją (po 500 egzemplarzy dla każdej instytucji). Następna wysyłka odbędzie się na przełomie czerwca i lipca, kiedy to do odbiorców trafi kolejne 50 tys. egzemplarzy poradnika. Do zainteresowanych instytucji publikacja przesyłana jest również w wersji elektronicznej, w celu umieszczenia jej na stronach internetowych. Broszury można również pobrać i wydrukować bezpośrednio ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl, zakładka „Broszury i publikacje”.

Publikacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”.