Pomoc dla bliskich ofiar katastrofy

Tagi:
Podpisanie porozumienia w sprawie pomocy rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej (od lewej: Maciej Bobrowicz, Lech Borzemski, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Michałowski)

Fot. Piotr Potrebka

Z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości przedstawiciele samorządu adwokackiego, radcowskiego i notarialnego udzielili kilkudziesięciu bezpłatnych porad prawnych dla członków rodzin ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku.

27 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości szef resortu Krzysztof Kwiatkowski podpisał z przedstawicielami samorządów prawniczych porozumienie dotyczące bezpłatnej pomocy prawnej dla osób, które w katastrofie prezydenckiego samolotu w Smoleńsku straciły swoich najbliższych. Z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej podpis pod dokumentem złożył p.o. Prezesa Rady mecenas Andrzej Michałowski, w imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych – prezes Rady Maciej Bobrowicz, zaś w imieniu Krajowej Rady Notarialnej – prezes Rady Lech Borzemski.

W ramach Porozumienia środowiska prawnicze udzieliły porad w zakresie postępowań spadkowych oraz wynikających z nich postępowań cywilnych (m.in. o wpisy do ksiąg wieczystych), a także postępowań administracyjnych i podatkowych (w tym postępowań związanych z ujawnieniem praw do spadku). Oferowana pomoc dotyczyła również dostępu do wszelkich świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Wyznaczeni przedstawiciele adwokatury, notariatu i środowiska radców prawnych udzielali jej zarówno osobiście, jak i pod specjalnie udostępnionymi numerami telefonów.

O objęcie bezpłatną pomocą prawną rodzin ofiar majowej katastrofy Minister Sprawiedliwości apelował już w pierwszych dniach po zdarzeniu. – Samorządy prawnicze zdały egzamin z solidarności w sposób najpełniejszy. Bardzo za to dziękuję – powiedział Krzysztof Kwiatkowski podsumowując efekty zawartego porozumienia.
W maju br. Ministerstwo Sprawiedliwości zaoferowało również nieodpłatną pomoc świadczoną na rzecz powodzian. W Ośrodkach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem funkcjonujących na terenach dotkniętych klęską powodzi dyżurowali adwokaci i radcowie prawni delegowani przez samorządy prawnicze, a także zatrudnieni w ośrodkach psychologowie. Informacje pomocne dla poszkodowanych osób zostały też opublikowane na prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości stronie internetowej: www.pokrzywdzeni.gov.pl.