Prokurator – sędzia i jego pięciu zastępców

Tagi: , ,
Andrzej Seremet

Fot. Krzysztof Wojciewski

31 marca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, rozdzielająca funkcje Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Zgodnie z nowymi regulacjami, Prokuratora Generalnego powołuje na 6-letnią kadencję Prezydent RP spośród kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratorów. Do pełnienia tej funkcji KRS przedstawiła na początku br. dwóch kandydatów – dotychczasowego Prokuratora Krajowego Edwarda Zalewskiego oraz krakowskiego sędziego Andrzeja Seremeta, którego 5 marca 2010 r. Prezydent powołał na urząd Prokuratora Generalnego. 20 kwietnia nominowano trzech jego zastępców.
Andrzej Seremet jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od połowy l. 80-tych orzekał w Sądzie Rejonowym, następnie w Sądzie Okręgowym (Sądzie Wojewódzkim) w Tarnowie. W marcu 1991 r. zrzekł się urzędu sędziego i wyjechał na dwa lata do USA. Po powrocie uzyskał ponowną nominację na sędziego Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie, następnie w 1997 r. przeszedł do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.
Pierwszym zastępcą Prokuratora Generalnego został Marek Jamrogowicz, były szef Prokuratury Okręgowej w Tarnowie i Apelacyjnej w Krakowie.

Za walkę z przestępczością zorganizowaną, kontrolę pracy prokuratur oraz współpracę międzynarodową odpowiada prok. Marzena Kowalska, która kierowała Prokuraturą Okręgową, a następnie Prokuraturą Apelacyjną w Warszawie. Kowalska przez lata pracowała w pionach ds. przestępczości zorganizowanej, miała też wkład w rozbicie gangów pruszkowskiego i wołomińskiego.
Departament Postępowania Sądowego i Biuro Spraw Konstytucyjnych nadzoruje prok. Robert Hernand, który w 2007 r. został mianowany Prokuratorem Apelacyjnym we Wrocławiu. Wcześniej przez wiele lat pracował w katowickiej prokuraturze, gdzie specjalizował się w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Pozostali zastępcy Andrzeja Seremeta to płk Krzysztof Parulski, Naczelny Prokurator Wojskowy (pełniący tę funkcję od lutego 2008 r.) oraz Dariusz Gabrel, Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (pełniący tę funkcję od 2007 r.).