Wizyta Ministra Sprawiedliwości Rosji

Tagi:
Podpisanie memorandum o współpracy (Aleksander Konowałow, Krzysztof Kwiatkowski)

fot. arch

Krzysztof Kwiatkowski i Aleksander Konowałow podpisali „Memorandum o współpracy”.

W dniach 3-4 czerwca na zaproszenie Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z wizytą w Polsce gościł Aleksander Konowałow, Minister Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej. Szefowie obu resortów podpisali „Memorandum o współpracy”, które umożliwi wymianę informacji i doświadczeń w zakresie stosowania prawa oraz funkcjonowania procedur sądowych w Polsce i Federacji Rosyjskiej, a także organizowanie przez oba resorty konferencji, seminariów i staży dla prawników z Polski i Rosji.

Rozmowy ministrów dotyczyły również prac nad projektami dwóch polskorosyjskich umów – „Porozumienia o bezpośrednim porozumiewaniu się sądów w zakresie udzielania pomocy prawnej w sprawach cywilnych” oraz umowy o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania europejskich konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych. Zawarcie powyższych umów umożliwi decentralizację obrotu prawnego między oboma krajami, przyspieszenie transgranicznych postępowań przygotowawczych oraz sądowych (zwłaszcza z zakresu prawa rodzinnego i handlowego), jak również prowadzenie wspólnych polsko-rosyjskich śledztw prokuratorskich bez wysyłania wniosków o pomoc prawną.

Wizyta ministra Konowałowa było pierwszą od 15 lat wizytą szefa rosyjskiego resortu sprawiedliwości w Polsce.