Konferencja naukowa „Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym” – Kraków 22-23 maja 2014 r.

Tagi:

Międzynarodowa konferencja naukowa „Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym”, która obędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 22-23 maja 2014 r., stanowi finalny etap międzynarodowego projektu badawczego realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki „Harmonia 4”. Wykonawcą projektu jest kadra naukowa Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

MTU4eDExOSFjcm9w,kkRealizowany projekt dotyczy niezwykle skomplikowanej płaszczyzny praw i wolności obywatelskich. Wykonawcy grantu przeprowadzili wieloaspektową analizę problematyki pozaprocesowego pozyskiwania dowodów w procesie karnym – począwszy od konfrontacji konstytucyjnie zagwarantowanych praw i wolności z rozmaitymi metodami zbierania dowodów, poprzez prawne aspekty pozyskiwania materiału dowodowego z operacyjnych działań organów państwa oraz podmiotów prywatnych, a skończywszy na możliwości wykorzystania dowodu transgranicznego w postępowaniach krajowych. Wszak szereg czynności przeprowadzanych przez policję, prokuraturę, służby specjalne czy sądy, ale również proces pozyskiwania informacji i dokumentów przez strony procesowe, w sposób niezwykle istotny ingeruje w prawo do prywatności. Ustawodawca zobowiązany jest zatem do stworzenia, z jednej strony skutecznych mechanizmów zwalczania przestępstw, a z drugiej – zagwarantowania pełnego przestrzegania praw człowieka i obywatela.

Należy nadmienić, że nigdy dotąd nie przeprowadzono równie szeroko zakrojonych badań prawnoporównawczych, których celem byłby opis i szczegółowa analiza rozwiązań normatywnych przyjętych w systemach prawnych innych takich państw jak Austria, Brazylia, Estonia, Hiszpania, Japonia, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Turcja, USA, Węgry czy Włochy. Wnioski z tych badań zostaną zaprezentowane podczas konferencji na UJ. Jej uczestnikami będzie międzynarodowe grono ok. 100 ekspertów z zakresu pozyskiwania materiału dowodowego z operacyjnych działań organów państwa. Ponadto, w ramach programu powstaje publikacja (w językach polskim i niemieckim) kierowana do szerokiego grona praktyków i osób zainteresowanych kwestiami pozaprocesowego pozyskiwania dowodów.

Członkami polskiego zespołu badawczego realizującego projekt są: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, dr hab. Andrzej Światłowski, dr hab. Adam Górski, dr Michał Rusinek, dr Marcin Żak oraz dr Paweł Czarnecki. Ponadto, w pracach zespołu czynnie biorą udział doktoranci Katedry Postępowania Karnego UJ: Maciej Andrzejewski, Marzena Andrzejewska, Patrycja Balcer, Małgorzata Czerwińska, Paweł Dębowski, Hubert Mazur i Katarzyna Miszograj.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.law.uj.edu.pl/~kpk/dowody/strona-glowna.

Kwartalnik „Na wokandzie” objął patronat medialny nad konferencją.