Z pamiętnika młodego prawnika

38. blogologia_opt

Jest doskonałym narzędziem marketingowym. Klienci pojawiają się często już po kilkunastu dniach od opublikowania pierwszych prawniczych wpisów. O tym, jak poprowadzić profesjonalnego bloga, radzą prawnicy, którzy osiągnęli mistrzostwo w tego rodzaju autopromocji.  Jesteśmy najlepsi, najszybsi, a jesienią sprawy rozwodowe będą prowadzone o 20 proc. taniej – przepisy nie pozwalają adwokatom i radcom na takie reklamowanie swojej działalności. Dlatego prawnicy zwykle ograniczają się do poinformowania na stronach internetowych o swoich specjalnościach, publikują w prasie, uczestniczą w wydarzeniach branż, które obsługują. To jednak zwykle nie zapewnia tłumów u drzwi kancelarii. Dziś warunkiem osiągnięcia sukcesu na rynku usług prawniczych jest nawiązanie stałej relacji z jak największą liczbą klientów oraz zapewnienie im

Tagi:

Największa władza na ziemi

44. FKW_0051_opt

O istocie sędziowania, wyzwaniach procesu karnego oraz przygodzie z polityką – rozmowa z sędzią Barbarą Piwnik, od 29 lat orzekającą w sprawach karnych.  – Pani Sędzio, czy wychodząc z sądu po całym dniu orzekania zostawia Pani za sobą uczucia i emocje? – Nigdy. Sędzia w pracy wprawdzie nie poddaje się emocjom, zachowuje dystans, nie może mieć osobistego stosunku do sprawy, ale wychodząc z sądu nie zamyka w nim spraw. One towarzyszą mu nawet wiele lat po wydaniu wyroku. Orzekanie w sprawach karnych to ciężka praca, w nienajlepszych warunkach, często na gruncie słabo przygotowanego materiału dowodowego. No i z ciągłym ciężarem odpowiedzialności, gdyż nawet drobna w potocznym rozumieniu sprawa, jeśli kończy

Tagi: