Lekcja prawa

8. 2014-05-20_Gimn. n_opt1 Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje projekt edukacji prawnej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W lekcjach prawa weźmie udział 9 tys. uczniów z 300 szkół w całej Polsce.

Projekt „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”, w ramach którego prowadzone są lekcje, współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Jego budżet wynosi ponad 2,5 mln zł, zaś realizacja potrwa do wiosny 2015 r. Do końca czerwca br. odbyło się 89 warsztatów, podczas których przeszkolono ok. 3 tys. uczniów. W nowym roku szkolnym prawa uczyć się będzie kolejnych 6 tys. gimnazjalistów, uczniów liceów i techników.

Cel zajęć to upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat funkcjonowania instytucji prawa, a także wzrost ich świadomości odnośnie praw i obowiązków ofiar przestępstw oraz świadków. – Wykształcimy u młodych ludzi właściwe, obywatelskie postawy wobec prawa i instytucji wymiaru sprawiedliwości – powiedział w kwietniu br., podczas wystąpienia z okazji inauguracji projektu, sędzia Wojciech Węgrzyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Interaktywnie o sądzie

Warsztaty różnią się od standardowych lekcji innowacyjną metodą ich prowadzenia. Przykładowo, uczniowie uczestniczą w symulacji spraw sądowych i odgrywają, w oparciu o zadanie studium przypadku, role procesowe sędziów, prokuratorów, oskarżonych, pokrzywdzonych oraz świadków. Dla młodszych dzieci przewidziano zajęcia z odgrywaniem scenek, quizami oraz innym metodami aktywizującymi uczniów – tak, by poprzez zabawę wyposażyć ich w praktyczną wiedzę oraz wesprzeć wykształcenie odpowiednich postaw wobec prawa.

Wykonawcami projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” są trzy podmioty wyłonione w otwartym postępowaniu o zamówienie publiczne. Lekcje prowadzą trenerzy legitymujący się odpowiednim doświadczeniem i wykształceniem, przede wszystkim nauczyciele, prawnicy oraz pracownicy naukowi. Konsultantami warsztatów są psycholodzy i pedagodzy, zaś program, na podstawie którego odbywają się zajęcia, opracowany został przez MS we współpracy z ekspertami Fundacji Instytut Prawa i Społeczeństwa. W jego tworzeniu opierano się m.in. na ankietach zebranych od uczestników i trenerów podobnych warsztatów, zrealizowanych przez MS w latach 2009-2010. Największe zainteresowanie biorących w nich udział uczniów wywołał problem cyberprzestępczości oraz odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo. Ponadto, w przesłanych do ministerstwa opiniach zwracano szczególną uwagę na tematykę wykorzystywania wizerunku bez zgody osoby uprawnionej oraz na rosnące zjawisko agresji i przemocy wśród młodzieży, w tym objawiające się w postaci wysyłania gróźb za pośrednictwem sms-ów czy komunikatorów internetowych.

W ramach projektu przewidziano opracowanie poradnika prawnego dla dzieci i młodzieży, który do końca br. zostanie opublikowany na stronie internetowej MS, a także wydany w wersji papierowej w nakładzie 45 tys. sztuk i rozdystrybuowany do szkół na terenie całej Polski. Organizatorzy warsztatów zapewnili też stosowne materiały audiowizualne i ćwiczeniowe dla trenerów i uczestników warsztatów.

Głód wiedzy

Lekcje prawa prowadzone w ramach projektu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego są dopełnieniem innych działań MS na rzecz szerzenia świadomości prawnej wśród obywateli. Ministerstwo m.in. od dwóch lat organizuje – we 8. 2014-05-20_Gimn. nr_optwspółpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Krajową Radą Radców Prawnych, Stowarzyszeniem Sędziów „Themis”, Naczelną Rada Adwokacką, Krajową Radą Notarialną oraz Prokuraturą Generalną – lekcje prawa w szkołach, w którym pro bono uczestniczą praktycy – przedstawiciele poszczególnych zawodów prawniczych.

O konieczności uczenia młodzieży prawa świadczy m.in. fakt, że do projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” zgłosiło się 990 szkół, z których wziąć udział w projekcie mogło tylko 300. Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości mają nadzieję, że lekcje prawa wpłyną na podniesienie niskiego stanu świadomości prawnej, a tym samym zaowocują zmniejszeniem poziomu przestępczości wśród uczniów – zgodnie z zasadą, że młoda osoba, która zna swoje prawa i obowiązki, staje się odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa.